SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Global Problems of Society II - OPNX2O112A
Title: Globální problémy společnosti II
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: 35 / unknown (50)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Pre-requisite : OPNX2O111A
Annotation -
Last update: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (14.05.2019)
The course continues introducing students to the the same subject field as the course Global Problems in Socioety started the previous semester. The continuity concerns both the content and methodology.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (02.02.2019)

Cílem předmětu je osvojení vědomostí a dovedností tak, jak jsou vymezeny již v předchozím semestru v rámci předmětu Globální problémy společnosti I.  

Literature - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (14.05.2019)

Literatura

 

·       Eriksen, T. H. "Globální, lokální a glokální." In Eriksen, T. H.: Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál 2008, str. 353-372.


·       Holubec, S. Sociologie světových systémů: Hegemonie, centra, periferie. Praha: SLON 2009. Harari, Y.N.: Sapiens: Stručné dějiny lidstva.Praha: Leda 2018.

·       Klíma, J. Malé dějiny nerovnosti anebo Zastavíme migraci přímo v Africe? Listy2019, 49:1, str. 61-65.

·      Ther, P. Nový pořádek na starém kontinentě: Příběh neoliberální Evropy. Praha: Libri 2016.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (03.03.2019)

Podmínky atestace:

1) Docházka a aktivní účast – max. 1 absence v semináři

Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset navíc (tj. kromě povinné eseje - viz níže bod 4) napsat seminární práci těchto parametrů: 

·     4–5 normostran textu – tj. minimálně 7 200 – 9 000 znaků (včetně mezer)

·     korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů

·     práce musí být odevzdána do konce výuky v semestru

 

2) Prezentace připravená ve skupině k danému tématu zakončená otázkou do diskuze


3) Otázky pravidelně odevzdávané každou skupinou v hodinách semináře; jedna skupina – jedna otázka; vytištěné – otázky doručené elektronicky nebo po daném semináři se nepřijímají

FORMÁT A4, HLAVIČKA A RUBRIKY: 

·     Globální problémy společnosti 2

·     datum cvičení (= den odevzdání)

·     označení semináře (např. S1)

·     označení skupiny (např. B)

·     celá jména všech jejích členů

·     přesná citace textu

·     otázka (jedna, nikoli víc)

4) Znalostní test

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (14.05.2019)
  • Organizace semestru
  • Globální, lokální a glokální: aspekty globalizace
  • Sociální a světové systémy: uvedení do tématu
  • Dynamika soudobého světového systému
  • Četba a diskuse nad textem: Ther, P.: kap. 7 – Bilance po krizi, str. 207–232.
  • Stav současné Evropy
  • Vyhlídky a vize: svět naší budoucnosti

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (14.05.2019)

Podmínky atestace:

1) Docházka a aktivní účast – max. 1 absence v semináři

Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset navíc (tj. kromě povinné eseje - viz níže bod 4) napsat seminární práci těchto parametrů: 

·     4–5 normostran textu – tj. minimálně 7 200 – 9 000 znaků (včetně mezer)

·     korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů

·     práce musí být odevzdána do konce výuky v semestru

 

2) Prezentace připravená ve skupině k danému tématu zakončená otázkou do diskuze


3) Otázky pravidelně odevzdávané každou skupinou v hodinách semináře; jedna skupina – jedna otázka; vytištěné – otázky doručené elektronicky nebo po daném semináři se nepřijímají

FORMÁT A4, HLAVIČKA A RUBRIKY: 

·     Globální problémy společnosti 2

·     datum cvičení (= den odevzdání)

·     označení semináře (např. S1)

·     označení skupiny (např. B)

·     celá jména všech jejích členů

·     přesná citace textu

·     otázka (jedna, nikoli víc)


4) Znalostní test

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html