SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of health physical education and applied physical activity - OPNT4T032A
Title: Didaktika ZTV a aplikované pohybové aktivity
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 20 / 20 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Teacher(s): PaedDr. Jana Hájková
PaedDr. Ladislav Pokorný
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Annotation -
Last update: PaedDr. Jana Hájková (09.09.2023)
Concept of the subject Health physical education in the Framework Education Programme. Didactic aspects of health physical education for individual types of impairment. Connecting preventive health physical education exercises to regular physical education lessons. The use of non-traditional sports and movement games in the teaching of health physical education. Methodical outputs of students.
Aim of the course - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (09.09.2023)

Cílem předmětu je seznámit studenty s didaktikou zdravotní tělesné výchovy na 2. 3. stupni škol. Aplikace principů zdravotní tělesné výchovy v jednotlivých kategoriích oslabení. Zařazení netradičních sportovních a pohybových her do zdravotní tělesné výchovy.

Descriptors - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (09.09.2023)

Přímá výuka
Přednášky: 1
Cvičení: 1

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 30 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 30 minut
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 15 hodin

Literature - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (09.09.2023)

Povinná literatura:

HRABINEC, J. A KOL. (2017) Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3625-2  

STRNAD, P., PRAJEROVÁ, K. (2022) Zdravotní tělesná výchova. Praha: Karolinum, 228 str., 1. vydání. ISBN: 978-80-246-5340-2

https://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/ztv/index.html

Doporučená literatura.

HOŠKOVÁ, B. (2003) Kompenzace pohybem. Praha: Olympia, 60 s. ISBN 80-7033-787-7

HOŠKOVÁ, B. a kol. (2014) Vademecum – Zdravotní tělesná výchova. E-kniha. Praha: Karolinum. ISBN 78-80-246-2650-5

KABELÍKOVÁ, K., VÁVROVÁ, M. (1997) Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy. Praha: Grada, 240 s. ISBN 80-7169-384-7

LEVITOVÁ, A., HOŠKOVÁ, B. Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha: Grada, 2015.

MULLER, D., HERTZER, K. (2018). Trénink fascií. Praha: ANAG. 191 s. ISBN 978-80-7554-180-2

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (09.09.2023)

Písemný test bude obsahovat otázky, které se týkají didaktiky ZTV a možnosti zařazení pohybových a sportovních her do hodin ZTV. Student má 3 pokusy písemného testu.

Okruhy otázek:

 1. Hodnocení držení těla, chůze a klenby nožní.
 2. Funkční diagnostika podpůrně pohybového aparátu (vyšetření svalového zkrácení a oslabení základních svalových skupin).
 3. Posturální vady.
 4. Oslabení dolní končetiny.
 5. Vyrovnávací cvičení.
 6. Oslabení kardiovaskulárního aparátu.
 7. Oslabení respiračního aparátu.
 8. Metabolická oslabení.
 9. Neuropsychická oslabení.
 10. Smyslová oslabení.
 11. Gynekologická oslabení.
 12. Cvičení starších osob.
 13. Věková specifika.
 14. Didaktické aspekty u jednotlivých druhů oslabení (zásady, metody, didaktické styly, organizační formy).
 15. Doporučená cvičení a nevhodné aktivity u jednotlivých druhů oslabení.
 16. Využití tradičního i netradičního náčiní a nářadí v hodinách ZTV.
 17. Možnosti využití pohybových a sportovních her v hodinách ZTV.
Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (09.09.2023)

Teorie

Zdravotní tělesná výchova v rámci RVP. Využití prostředků zdravotní tělesné výchovy v prevenci v hodinách tělesné výchovy. Jednotlivé druhy oslabení: oslabení pohybového aparátu, kardiovaskulárního aparátu, oslabení respirační, metabolická, neuropsychická, smyslová.

Praxe

 1. Didaktické aspekty zdravotní tělesné výchovy.
 2. Zásady pro výběr pohybových prostředků a metod vzhledem k věkové kategorii žáků a druhu oslabení.
 3. Diagnostika držení těla.
 4. Funkční diagnostika pohybového systému.
 5. Cvičení při oslabení posturálního systému a dolních končetin.
 6. Cvičení při oslabení kardiovaskulárního aparátu.
 7. Cvičení při respiračním oslabení.
 8. Cvičení při metabolickém oslabení.
 9. Cvičení při neuropsychickém oslabení.
 10. Cvičení při smyslovém oslabení.
 11. Cvičení při gynekologkých oslabení.
 12. Cvičení starších osob.
 13. Pohybové hry a jejich využití v hodinách Zdravotní tělesné výchovy.
 14. Netradiční sportovní hry a jejich využití v rámci zdravotní tělesné výchovy.
 15. Metodické výstupy studentů, reflexe.
Course completion requirements - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (09.09.2023)

Aktivní účast 75%.

Metodický výstup.

Písemný test z problematiky didaktiky ZTV.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html