SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of TV II - OPNT4T022A
Title: Didaktika TV II - školní plavání a sportovní příprava dětí
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 29 / 26 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Lukáš Teplý
Mgr. Milena Vagaja, Ph.D.
Pre-requisite : OPNT4T012A
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. (08.09.2023)
The subject is focused on practical and theoretical skills and knowledge for conducting sports training and exercise activities as part of physical education at primary and secondary schools. Students will deepen their didactic skills and knowledge with an emphasis on specific (problematic) didactic situations. Ontogeny of motor skills, forms, methods, procedures, organization in physical education, forms of interest. The course includes didactic aspects of the specifics of training children and youth, the application of the principles of sports training to school physical education. Use of teaching methods in swimming, didactics of swimming - practical training of children in basic swimming training, including familiarization of children with conditions, organization, hygiene and safety, swimming lessons according to age and performance groups, use of swimming aids for training. The subject is completed by basic familiarization with the methodology and didactics of basic swimming training for all age categories.
Aim of the course -
Last update: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. (08.09.2023)
Summary and deepening of practical and theoretical skills and knowledge in the field of sports training, classification and management of physical activities in physical education at primary and secondary schools. Gradation of didactic skills and knowledge. Gaining knowledge and experience in swimming didactics, including practical training of children in basic swimming training.
Descriptors - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. (08.09.2023)

Celková časová zátěž studenta 135,0
Odpovídající množství kreditů 5
Přidělené kredity 5
Zakončení Z+Zk

Přímá výuka
Přednášky: 2
Cvičení: 2

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 30 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 45 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 10 hodin
Příprava na zápočet 10 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 30 hodin

Literature -
Last update: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. (08.09.2023)

ADAMÍROVÁ, J. Hravá a zábavná výchova pohybem. Základy psychomotoriky. Praha: Unie zdravotní tělesné výchovy, 2003.

BOMPA, O.T., Carrera, O.T. Periodization, Theory and Methodology of Training. Champaign: Human Kinetics, 1999.

BUSTA, J. BÍLÝ, M., SUCHÝ, J.: Kondiční a somatické předpoklady ve vodním slalomu, Praha: Karolinum, 2021.

ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. Praha: Grada Publishing, 2008.

ČECHOVSKÁ, I. Plavání dětí s rodiči. Praha: Grada, 2002
ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Didaktika plavání. Vybrané kapitoly. Praha: Karolinum, 2019.
ČECHOVSKÁ, I., BRTNÍK, T., KRAMPEROVÁ, V.. Aktualizované poznatky z didaktiky plavání II. Variabilita plaveckých dovedností a techniky plaveckých způsobů. Praha: UK FTVS, 2014.

DICK, W., F. Sports Training Principles, London: A&C Black, 2002.

DOBRÝ, L. a kol. Analýza didaktické interakce. Praha: UK FTVS, 1997.

DOVALIL, J., CHOUTKA, M., SVOBODA, B., RYCHTECKÝ, A., HAVLÍČKOVÁ, L., PERIČ, T., SUCHÝ, J. Lexikon sportovního tréninku, Praha: Karolinum, 2008, ISBN: 978-80-246-1404-5.

DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia 2012.

DUFOUR, M. Pohybové schopnosti v tréninku Rychlost, Praha: Mladá fronta, 2015.

DVOŘÁKOVÁ, H. Didaktika tělesné výchovy a dětí s hendikepy. Praha: UK PedF, 2000.

DVOŘÁKOVA, H. a kol. Tělesná výchova na 1. stupni základní školy.  Praha: Karolinum, 2017.

GRASGRUBER, P., CACEK, J. Sportovní geny. Brno: Computer Press, 2008.

HOFER, Z. a kol. Technika plaveckých způsobů. Praha: Karolinum, 2016.

HOCH, M. a kol. Plavání-teorie a didaktika. Praha: SPN, 1983.

HOCHMANN, A., LAMES, M., LETZELTER, M. Úvod do sportovního tréninku. Prostějov: Sdružení sport a věda, 2010.

KAMPMILLER, T., VANDERKA, M., LACZO, E., PERÁČEK, P. Teória športu a didaktika športového tréningu, UK FTVŠ: Bratislava, 2012.

KREJČÍ, M., BAUMELTOVÁ, M. Optimalizace denního režimu žáků mladšího školního věku. České Budějovice: INCA, 1999.

KRIŠTOFIČ, J. Pohybová příprava dětí. Praha: Grada, 2006. 

MARTENS, R. Úspěšný trenér. Praha: Grada, 2006.

MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex, 2000.

MĚKOTA, K., KOVÁŘ, R. et al. Unifittest (6 - 60). Olomouc: UP, 1995.

MĚKOTA, K., NOVOSAD, J.: Motorické schopnosti, Olomouc: UP FTK, 2005.

MUŽÍK, L., KREJČÍ, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex, 1997.

NAVIN, A. Sports coaching, Ramsbury: The Crowood Press, 2011.

NEUMANN, G., PFÜTZNER, A., BERBALK, S. Optimiertes Ausdauertraining. Aachen: Meyer & Meyer Verlag, 1998. (př. anglická verze: Sucessful Endurance Training, 2000).

NEUMANN, G., PFÜTZNER, A., HOTTENROTT, K. Alles unter kontrolle, Aachen: Meyer&Meyer Verlag, 2000. případně české vydání: NEUMANN, G., PFÜTZNER, A., HOTTENROTT, K. Trénink pod kontrolou, Praha: Grada, 2005.

PECHA, J., DOVALIL, J. SUCHÝ, J. Význam soutěžní úspěšnosti ve výkonnostním vývoji tenistů, Praha: Karolinum, 2016

PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, 2004.

PERIČ, T., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Grada, 2010.

PERIČ, T., SUCHÝ, J. a kol. Identifikace sportovních talentů, Praha: Karolinum, 2010.

PERNICA, J., HARSA, P., SUCHÝ, J. Změny nálad při tréninku v hypoxii, Praha: Karolinum, 2019

PYKE, F. S. Better Coaching, Champaing: Human Kinetics, 2001.

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. www.vuppraha/ramcovy.cz

RICHARDS, R., J. Coaching Swimming - an introductory manual. Lavington, N.S.W.: Australian Swimming Coaches & Teachers Association, 2002.

SCHNABEL, G., HARRE, D., BORDE, A. Trainingsleher – Trainingswissenschaft. Aachen: Meyer&Meyer Verlag, 2008.

STEINHOEFER, D. Grundlagen des Athletiktraining. Muenster: Philipka Verlag, 2003.

SUCHÝ, J. Využití hypoxie a hyperoxie ve sportovním tréninku, Praha: Karolinum, 2012.

TILINGER, P. Prognózování vývoje výkonnosti ve sportu. Praha: Karolinum, 2004.

VLČEK, P., a kol. Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky. Brno: PedF MU, 2016.

Syllabus -
Last update: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. (08.09.2023)
Lectures: An overview of the historical development of teaching methods in swimming. Meaning, tasks and goals of swimming. Stages of swimming training. The influence of swimming training on the development of individual key competencies. Preparatory, basic and improvement stages of swimming lessons - didactic aspects of teaching, teaching methods, organizational forms, use of games in swimming lessons, safety aspects during teaching, swimming aids, training of swimming movements and skills. Movement activities in Framework educational programs. Children's needs and starting points for the implementation of physical activities in the primary school regime, or high school Child's personality. Physical activity and health. Ontogeny of motor skills, forms, methods, procedures, organization in physical education, projects. Structural concept of sports performance, talent selection. Age norms in sports, specifics of training for children and youth - conditioning, technical, tactical and psychological preparation. Components and stages of sports training, issues of early specialization. Didactic aspects of training children and youth. Application of sports training principles to school physical education. Current trends and tendencies in sports training. Seminars: Didactic outputs, their evaluation, presentation of the chosen didactic problem, its analysis and starting points. Swimming lessons for first graders.
Course completion requirements -
Last update: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. (08.09.2023)
Active participation in practical teaching: 80% Processing of 10 preparations for children's swimming lessons, their implementation and subsequent reflection Processing and implementation of methodical output and subsequent reflection Oral exam
Learning resources -
Last update: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. (04.09.2023)
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120096100
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120090163 
iks.upol.cz/wp-content/uploads/2014/04/Plavání.pdf
www.fsps.muni.cz/inovace-SEBS-ASEBS/elearning/didaktika-plavani/plavani/prsa
www.fsps.muni.cz/inovace-SEBS-ASEBS/elearning/didaktika-plavani/plavani/kraul
https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1320-version1-1_pohybove_aktivity_ve_vode___.pdf 
https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1310-version1-1_didaktika_plavecke_techniky_.pdf
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html