SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Athletic - game course - OPNT4T021A
Title: Atleticko herní kurz s didaktikou
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 30 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
PaedDr. Ladislav Pokorný
Mgr. Lukáš Teplý
Annotation -
Last update: PaedDr. Ladislav Pokorný (22.05.2022)
The aim of the course is in terms of athletics to acquire and consolidate the necessary teaching skills in athletic disciplines. Improving athletic versatility. Technique of athletic disciplines with regard to the peculiarities of the technique of children and youth. Movement games in athletics. Personal improvement in the disciplines of athletic multi-combat, the use of training methods and resources in conjunction with forms of regeneration and relaxation. Athletic multi-combat (rules, organization, training and competition regime, athletic multi-combat within school TV and school competitions). The issue of teaching athletics to primary and secondary school pupils. Motivation in athletics. Application of motor learning and use of didactic styles in athletics. Pedagogical outputs. Basic rules and decisions, preparation and organization of athletic competitions. The aim of the field of sports games is to acquaint students with lesser-known sports games (rules, technique and tactics, methodology and didactics) softball, frisbee ultimate, disc golf, tennis, speedminton, beach volleyball, football, etc.). Specifics of teaching children and youth in traditional and less common sports games. Non-traditional sports games, their use in school TV and leisure activities. Didactic aspects of teaching sports games. Implementation and evaluation of students' pedagogical outputs. Credit - verification of the level of physical abilities and skills. The oral exam verifies theoretical knowledge in the field of athletics and sports games, which includes a description of the technique of movement skills, training methodology, the specifics of motor learning for different age and performance categories. The aim of the course
Aim of the course - Czech
Last update: PaedDr. Ladislav Pokorný (28.01.2022)

Cílem předmětu je z hlediska atletiky získat a upevnit potřebné didaktické dovednosti v aletických disciplínách. Zdokonalit svoji atletickou všestrannost. Technika těchto disciplín se zřetelem ke zvláštnostem techniky dětí a mládeže.

Cílem oblasti sportovních her je seznámit studenty se sportovními hrami, které nejsou zařazeny do semestrální výuky z prostorových nebo kapacitních či časových důvodů nebo jsou zařazeny pouze informativně. Specifika výuky dětí a mládeže ve sportovních hrách.

Descriptors - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (05.02.2022)

Celková časová zátěž studenta 76,0
Odpovídající množství kreditů 3
Přidělené kredity 3
Zakončení Z+Zk

Přímá výuka
Přednášky: 0
Cvičení: 2

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 30 minut
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 5 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 5 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 10 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 15 hodin

Literature - Czech
Last update: PaedDr. Ladislav Pokorný (28.01.2022)

Atletika:

VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A., METELKOVÁ, T. Atletika. Edice metodických textu pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11 – 15letých žáků. Praha: Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0528-8.

ŠIMON, J. a kolektiv. Atletika. Praha: FTVS UK, 1997. ISBN 80-7184-431-4.

KAPLAN, A. BARTŮNĚK, D., NEUMAN, J. Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou. Praha: Portál, 2003.

Pravidla atletiky (aktuální).

KATZENBOGNER, H., MEDLER, M. Spielleichtathletik. Teil:1 Laufen und Werfen.  6. vyd. Flensburg: Sportbuch-Verlag, 1999. 209s. ISBN 3-928695-02-9

JEŘABEK, P. Atletická příprava děti a dorost. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-  0797-6.

KAPLAN, A., VÁLKOVÁ, N. Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia, 2009. ISBN 978-80-7376-156-1.  

Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele .ISSN 1210-7689

MILLEROVÁ, V. a kol. Základy atletického tréninku. Praha: UK, 1994.

DOSTÁL E., VELEBIL V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992. ISBN 1041 – 6609.

DVOŘÁKOVÁ, H., ENGELTHALEROVÁ, Z. A KOL. Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3308-4   

HRABINEC, J. A KOL. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3625-2

 

Sportovní hry:

PERIČ, T. Hry ve sportovní přípravě dětí. Praha: Grada, 2004

KOROMHÁZOVÁ, V. Jak dokonale zvládnout tenis. Praha: Grada, 2008

TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry. Praha: Grada, 2004

TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry II. Praha: Grada 2005

SÜSS, V. Softball a baseball. Praha: Grada, 2003

PAVLÍK, V. Nohejbal. Praha: Grada, 2010

DVOŘÁKOVÁ, H., ENGELTHALEROVÁ, Z. A KOL. Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3308-4   

HRABINEC, J. A KOL. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3625-2

 

 

Syllabus -
Last update: PaedDr. Ladislav Pokorný (22.05.2022)
Athletics: 1. Technique and rules of running disciplines. Didactics of running disciplines (fast endurance running, starts, relay and obstacle running). Movement games focused on preparation for sprint, obstacles, relays and starts. 2. Technique and rules of jumping disciplines. Didactics of jumping disciplines (high and long jump, pole vault). Movement games focused on preparation for jumps. 3. Technique and rules of throwing disciplines (ball, spear, ball, disc). Movement games focused on preparation for throws and litters. 4. Athletic multi-combat (rules, organization, training and competition regime, athletic multi-combat within school TV and school competitions). 5. Problems of teaching athletics to primary and secondary school pupils. Motivation in athletics. Motor learning applications. Use of didactic styles in athletics. Pedagogical outputs. 6. Basic rules and decision-making, preparation and organization of athletic competitions. 7. Information about less used athletic disciplines at school (triple jump, pole vault, hammer throw, all-around) 8. Non-traditional athletic disciplines, possibilities of their use in school teaching and leisure activities. 9. Theoretical foundations of athletic disciplines (biomechanics, technique, didactics, basics of training, stretching and relaxation in athletic training). Sports games: 1. Theory, technique, tactics, systematics, methodology and didactics of selected non-traditional sports games 2. Theory and practice of softball 3. Theory and practice of tennis 4. Ultimate frisbee theory and practice 5. Theory and practice of disc golf 6. Theory and practice of speedminton 7. Theory and practice of beach volleyball 8. Theory and practice of football 9. Didactic aspects of teaching sports games 10. Application of didactic principles in the teaching process of sports games 11. Implementation and evaluation of pedagogical outputs of students
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (31.05.2022)

Atletika:

Absolvování atletického víceboje, desetiboje, resp. sedmiboje.

 

Sportovní hry:

Písemný test z pravidel, techniky a metodiky vybraných sportovních her. Dovednostní testy z realizace herních činností jednotlivce odpovídající technikou. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html