SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Traumatology and first aid - OPNT4T011A
Title: Traumatologie a 1. pomoc
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 35 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Teacher(s): PaedDr. Ladislav Pokorný
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Annotation -
Last update: PaedDr. Ladislav Pokorný (09.09.2023)
The aim of the course is to give students an idea of ​​the work of a doctor in terms of assessing the health and development of athletes, to acquaint them with the risks of injuries and damage to health during active exercise and teach them to respond to these conditions and provide adequate first aid. In addition to the introduction of physical education medicine, the basic topics are: traumatology as a specialized medical field, division of injuries and damage to health from the emergency point of view, first aid - definitions, goals, types of first aid, first aid for life-threatening conditions, help with other health damage and injuries, principles safety in the operation of sports activities and prevention of sports injuries, methods and techniques of positioning the injured and methods of improvised transport. Legal aspects of the issue. The course ends with a knowledge and practical test of mastering the techniques of providing first aid in life-threatening conditions and other damage to health and injuries.
Aim of the course - Czech
Last update: PaedDr. Ladislav Pokorný (09.09.2023)

Cílem předmětu je vytvořit u studentů představu o lékaře z pohledu hodnocení zdravotního stavu a vývoje sportovce, seznámit je s riziky vzniku úrazů a poškození zdraví při aktivní pohybové zátěži a naučit je na tyto stavy reagovat a adekvátně poskytovat laickou první pomoc.

Descriptors - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2022)

Celková časová zátěž studenta 108,0
Odpovídající množství kreditů 4
Přidělené kredity 4
Zakončení KZ

Přímá výuka
Přednášky: 0
Cvičení: 2

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 60 minut
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 15 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 15 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 25 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin

Literature - Czech
Last update: PaedDr. Ladislav Pokorný (29.01.2022)

PILNÝ, J. Prevence úrazů pro sportovce. Praha: Grada, 2007

PILNÝ, J. Úrazy ve sportu. Praha: Grada, 2007

STELZER, J. První pomoc pro každého. Praha: Grada, 2007

BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. Praha: Grada, 2004

Teaching methods - Czech
Last update: PaedDr. Ladislav Pokorný (29.01.2022)

Přednáška, seminář, praktické cvičení.

Syllabus -
Last update: PaedDr. Ladislav Pokorný (09.09.2023)
1. Evaluation of the athlete's state of health and inclusion in health groups. 2. Athlete performance testing. 3. Traumatology as a specialized medical field, division of injuries and damage to health from the perspective of emergency. 4. First aid - definition and goals of PP. 5. Types of first aid Damage to health - definition, injuries - definition PP in life-threatening conditions PP in case of other damage to health and accidents.6 Principles of safety in sports activities and prevention of sports injuries. 7 Ways and techniques of positioning the victim and methods of improvised transport.
Course completion requirements - Czech
Last update: PaedDr. Ladislav Pokorný (09.09.2023)

Vědomostní test technik poskytování první pomoci při život ohrožujících stavech a ostatních poškozeních zdraví a úrazech. Hodnocení praktického zvládnutí techniky poskytování první pomoci při život ohrožujících stavech – zástavě dechu, zástavě srdeční činnosti a fibrilaci, masivním tepenném a smíšeném krvácení. Protišoková opatření a PP při šokových stavech.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html