SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Adapted Physical Education and Sport - OPNT2T126B
Title: Tělesná výchova a sport hendikepovaných
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Martin Pádivý
Interchangeability : ON2320119
Annotation -
Last update: Mgr. Martin Pádivý (27.10.2019)
Integrating pupils with special educational needs into school physical education lessons is a complex process that cannot be achieved without a thorough knowledge of the subject. The course BASICS OF APPLIED MOTION ACTIVITIES is focused on introduction and introduction to basic concepts of APA.
Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Martin Pádivý (12.10.2020)

V případě omezení prezenční výuky část předmětu proběhne na základě online zadání. Link bude v předstihu zaslán.

Literature -
Last update: Mgr. Martin Pádivý (29.10.2019)

Cacek, J., Korvas, P., (2009)  Integrovaná výuka a tělesná výchova na základní škole. MU Brno.

Čadová, E. (2010). Současné trendy v integraci dítěte s tělesným postižením do tělesné výchovy. In A. Vyskočilová (Ed.), Integrace – jiná cesta III: sborník příspěvků ze semi-náře (pp. 27–33). Olomouc: Univerzita Palackého

Kudláček, M., Ješina, O., Machová, I. /2007/. Aplikované pohybové aktivity pro osoby s tělesným postižením. Olomouc UP

Kudláček, M., & Ješina, O. (2008). Integrace žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého.

Kudláček, M., Ješina, O., Bláha, L., & Janečka, Z. (2010). Kompetence učitelů tělesné výchovy ve vztahu k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní tělesné výchově. Tělesná kultura, 33(1),41–56.

Renotiérová,M., Ludíková,L. /2004/. Speciální pedagogika. Olomouc: UP

Spurná, M., Rybová, L. & Kudláček, M. (2010). Participace žáků s tělesným postižením v integrované školní tělesné výchově. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi,1, 33–38.

Válková, H. (2011). Aplikované pohybové aktivity v univerzitním studiu. Aplikované pohy-bové aktivity v teorii a praxi, 2, 29–41.

http://files.czepa.webnode.cz/200019179-57bdb59b14/czepa_Co_je_dobre_vedet_n02.pdf

http://files.czepa.webnode.cz/200020816-3fda840d47/fal_brozura_CVICENI_2016_e4.pdf

Syllabus -
Last update: Mgr. Martin Pádivý (27.10.2019)

The position of disabled people in the social system and the reflection of this position in the pursuit of physical activities.
Implementation of physical activities of persons with disabilities in the context of historical and social development - a charter of sport for all disabled persons.
Types of disabilities, handicap in life and especially in physical activities.
Medical specification of disability, dangers during physical activities.
Institutional provision of physical activities of persons with disabilities.
Sport environment for psychosocial personality development.
TV and sport of wheelchair users, hearing impaired people, spastics, amputaries and people with limited mobility.
Visual impairment and possibilities of physical activities (athletics, navigation, goalball, torball, kombiball, ball), specifics of motor learning in visually impaired.
Mental disability - sport and physical activities, organizations and competitions.
Integrated physical education, problems of specialized PE.

Course completion requirements -
Last update: Mgr. Martin Pádivý (27.10.2019)

Active approach to the lessons.
Methodological output or test.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html