SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Methodology of diploma thesis - OPNT2T124B
Title: Metodologie diplomové práce
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPNT4T043A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Interchangeability : ON2320017
Annotation -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (15.05.2019)
The aim is to prepare the student to carry out the necessary procedures in the creation of the thesis with an emphasis on the type of theoretical-empirical work. The stages of the research process, its design and implementation will be discussed. Observations and types of descriptive studies. Experiment and types of experiments. Quality research. Research sample, size and types of research sample selection. Diagnostic tools - types of tools and evaluation of their properties. Utilization of information sources - orientation in scientific databases. Descriptive and inductive statistics. Structure and preparation of diploma syllabus.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (15.05.2019)

TROCHIM, W. M. K., DONNELLY, J. P. The Research Methods Knowledge Base. Atomic Dog Publishing, Cincinnati, OH., 2006. ISBN-13: 978-1592602919

BLAHUŠ, P. K systémovému pojetí statistických metod v metodologii empirického výzkumu chování. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-100-5

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

FERJENČÍK, J. Základy metodologie psychologického výzkumu. Praha : Portál, 2000. ISBD 80-7178-367-6.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha : Portál 2004. ISBN 80-7178-820-1

KOVÁŘ, R., BLAHUŠ, P. Vybrané statistické metody v antropomotorice. Praha : UK, 1975

BLAHUŠ, P., ČELIKOVSKÝ, S. Vybrané stati s metodologie vědy. Praha : SPN, 1986.

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum 1997. ISBN80-246-0030-7

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (15.05.2019)

1. Metodologie výzkumu - základní pojmy.

2. Zásady tvorby výzkumného projektu (typické etapy postupu výzkumu, návrh a realizace výzkumu).

3. Zásady tvorby výzkumného projektu (typické etapy postupu výzkumu, návrh a realizace výzkumu). Metodologická specifika výzkumných strategií v jednotlivých podoborech.

4. Vědecko-výzkumné metody pozorování (typy studií a jejich specifika) a experiment (druhy experimentů

5. Diagnostické nástroje, jejich vlastnosti (dotazování, dokumenty, měření a škály). Metody zpracování údajů a jejich interpretace.

6. Vyhledávání bibliografických informací pomocí počítačových informačních systémů; struktura a příprava osnovy diplomové práce

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (15.05.2019)

Požadavky na zápočet:

  • zápočtový test
  • zpracování konceptu diplomové práce a jeho prezentace
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html