SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
DIDACTICS OF HEALTH (REMEDIAL) PHYSICAL EDUCATION - OPNT2T112A
Title: Didaktika zdravotní TV
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Mgr. Lucie Kainová
Annotation -
Last update: Mgr. Martin Pádivý (28.10.2019)
Teaching process in PE, forms, methods, peculiarities and interdisciplinary interaction.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (25.10.2018)

 

Získání znalostí a dovedností z oboru zdravotní tělesné výchovy a jejich aplikace ve vyučovacím procesu na základních a středních školách.

Seznámit se se ZTV v rámci mimoškolní aktivity pod vedením cvičitele tělovýchovné jednoty či jiné sportovní instituce.

Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Lucie Kainová (05.10.2020)

V případě nutnosti zavedení distanční formy výuky bude tato výuka probíhat online ve virtuálním prostředí na platformě Microsoft Teams a  v moodle  v podobě přednášek, konzultací k přednáškám, rozborem videí studentů, včetně jejich analýzy a reflexí k těmto úkolům a diskuse k dané problematice. V případě neumožnění prezenčního ověření dovedností studentů, proběhne vše pomocí videa.

Literature -
Last update: Mgr. Martin Pádivý (28.10.2019)

Cacek, J., Korvas, P., (2009)  Integrovaná výuka a tělesná výchova na základní škole. MU Brno.

Kudláček, M., Ješina, O., Machová, I. /2007/. Aplikované pohybové aktivity pro osoby s tělesným postižením. Olomouc UP

Kudláček, M., & Ješina, O. (2008). Integrace žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého.

Renotiérová,M., Ludíková,L. /2004/. Speciální pedagogika. Olomouc: UP

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (25.10.2018)

Výstup se žáky ZŠ - příprava, realizace vyučovací jednotky (příp. její části).

Aktivní účast s analýzou výstupů.

Ústní zkouška, při větším počtu přihlášených možno i testovou formou.

Syllabus -
Last update: Mgr. Martin Pádivý (28.10.2019)

On the basis of theoretical knowledge to verify the ability of teaching PE with a focus on health objectives.

To get acquainted with PE AN HEALTH as part of extracurricular activities under the guidance of a physical education instructor or other sports institution.

Course completion requirements -
Last update: Mgr. Martin Pádivý (28.10.2019)

Active participation with analysis of outputs.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html