SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Contemporary Russian Culture - OPNR2R118B
Title: Současná ruská kultura
Guaranteed by: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 10 (30)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Russian
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PaedDr. Antonín Hlaváček
Teacher(s): PaedDr. Antonín Hlaváček
Annotation -
Last update: PaedDr. Antonín Hlaváček (11.09.2019)
The aim of this course is to provide students with the overview of the fundamental cultural and spiritual streams of Russian culture of the 2nd half of the 20th century, to familiarize them with its most significant characters and phenomena in wide European and wold connections, to show East-European and East-Slavic areal using the comparative basis and to show the world significance of the culture on the border of Europe and Asia.
Aim of the course - Czech
Last update: PaedDr. Antonín Hlaváček (11.09.2019)

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními kulturními a duchovními proudy ruské kultury 2. poloviny 20. století na areálovém základě, seznámit je s jejími nejvýznamnějšími osobnostmi a jevy v širších evropských a světových souvislostech, ukázat na komparativním základě východoevropský a východoslovanský areál a světový význam ruské kultury na pomezí Evropy a Asie.

Literature - Czech
Last update: PaedDr. Antonín Hlaváček (11.09.2019)

Základní studijní literatura

ARONOV, A. A. Mirovaja chudožestvennaja kul´tura. Moskva: MXK, 2000. ISBN 5-93818-008-2.

BEREZOVAJA, L. G. Praktikum po istorii russkoj kul´tury X - XX vv. Moskva : Vlados, 2002.ISBN 5-691-00863-3.

ČISTOV, K. Russkaja narodnaja utopija (Genezis i funkcii social'no-utopičeskich legend). Sankt-Peterburg : Dmitrij Bulanin, 2003. ISBN 5-86007-371-2.

GUREVIČ, P. S. Kul´turologija. Moskva: Gardariki, 2000. ISBN 5-8297-0063-8.

HLAVÁČEK, A., BALAKINA, T.I. Ruská kultura v historickém kontextu. Praha : Pedagogická fakulta UK, 2010. ISBN 80-7290-283-0.

LOTMAN, J.M.Istorija i tipologija russkoj kultury. Sankt-Petěrburg : Iskusstvo, 2002. ISBN 5-210-01527-0.

ŠULGIN, V.S., KOŠMAN, L. V., ZEZINA, M.R.Kuľtura Rossii IX –XX vv. Moskva : Prostor, 1996. ISBN 5-900451-17-8.

RJABCEV, J.S. Istorija russkoj kuľtury XX vek. Moskva: Vlados, 2004. ISBN 5-691-01189-8.

 

Doporučená studijní literatura

KAUTMAN, F. Literatura a filosofie. Praha : Svoboda, 1968.

TOPOROV,V. N. Mif, ritual, obraz: issledovanija v oblasti mifopoetičeskogo. Moskva : Progress, Kultura, 1995. ISBN 5-01-003942-7.

Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Antonín Hlaváček (11.09.2019)
 1. Ruská kultura období „tání“.

 2. Sochařství a plastika 50. – 60. let.

 3. Ruská kinematografie – A. Tarkovskij.

 4. Trezorové filmy.

 5. Autorská píseň.

 6. Ruský balet.

 7. Hvězdy ruského baletu v emigraci.

 8. Ruští skladatelé a hudebníci v emigraci.

 9. Perestrojka a ruská kultura.

 10. Postmodernismus v ruské kultuře.

 11. Současné ruské divadlo.

 12. Muzea současného umění v Rusku.

Course completion requirements - Czech
Last update: PaedDr. Antonín Hlaváček (28.10.2019)

Aktivní účast na seminářích, povolené jsou maximálně 3 absence za semestr, průběžné plnění úkolů, zpracování 1 tématu, jeho prezentace na semináři a odevzdání v písemné formě.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html