Domestic Violence - OPNQ2P125B
Title: Násilí v rodině
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: 20 / 20 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Pre-requisite : OPNQ2P103A
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (13.01.2019)
The course provides an insight into problems of home violence from the victim's and perpetrator's perspective. Students learn the conception of home violence and its basic forms, victimology and Syndrome of Abused Woman. Besides, the course focuses on post-traumatic stress reaction, therapy, legal principles and involvement of state and private institutions in the Czech Republic and other countries. It draws attention to the interconnected terms: human dignity - health - life and violence - family - society.
Aim of the course -
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (13.01.2019)

The course provides an insight into problems of home violence from the victim's and perpetrator's perspective.

Literature -
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (28.10.2019)

BEDNÁŘOVÁ, Z. et al. Domácí násilí: Zkušenosti s poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám. Praha: Acorus, 2009. 92s. ISBN 978-80-254-5422-0.

HANUŠOVÁ, J. Sexuální zneužívání. 2. vyd. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. 24 s. ISBN 80-86991-64-4

HANUŠOVÁ, J. Násilí na dětech - syndrom CAN. 1. vyd. Praha : Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. ISBN 80-86991-78-4  

KRÁLÍČKOVÁ, Z.; ŽATECKÁ, E.; DÁVID, R.; KORNEL, M. Právo proti domácímu násilí. 1. vyd.. Praha: C. H. Beck, 2011. 139s. ISBN 978-80-7400-381-3

Střítecký, V. et al. Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v teorii a praxi. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013. 184 s. ISBN 978-80-87558-11-9.

ŠEVČÍK, D.; ŠPATENKOVÁ, N. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 186 s. ISBN 978-807-3676-902.

 

Buriánek, J., Pikálková, S., Podaná, Z. Násilí na mužích: sonda do zákoutí partnerských vztahů. Vyd. 1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 110 s. Humanitas; sv. 8. ISBN 978-80-7308-545-2.

Blatníková, Š. Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009. 140 s. ISBN 978-80-7338-091-5.

DUNOVSKÝ, J.; MITLÖHNER, M.;, HEJČ, K.; HANUŠOVÁ-TLAČILOVÁ, J. Problematika dětských práv v ČR s přihlédnutím k fenoménu komerčního sexuálního zneužívání dětí. Praha: Grada :, 2005. 251 s. ISBN 80-247-1201-6

HANUŠOVÁ, J. Intervenční kompetence pedagogických pracovníků k sexuálnímu zneužívání dětí (syndromu CSA). Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Vyd. 1. Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 188 – 198. ISBN 978-80-7509-287-8.

Requirements to the exam -
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (28.10.2019)

The course-unit credit requirements: successful writing of the credit test - open and closed questions (min. 75%). It is possible to use 3 attemps for writing test - one regular, two corrective.

Syllabus -
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (13.01.2019)

1. Definition and violence exhibiting, post trauma reaction, therapy and prevention.

2. Abused women syndrome, abused syndrome, bullied and abused child.

3. Human dignity - health - life, violence - family - society.