SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Social Network - OPNQ2P123B
Title: Sociální síť
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2150
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Pre-requisite : OPNQ2P119B
Annotation -
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (13.01.2019)
The goal of the subject is to give a complete overview from field of health and social politics. It gives an account of social network operation and social care providers´competencies. The subject is focused on social and health helps to individual or family.
Aim of the course -
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (13.01.2019)

The goal of the subject is to give a complete overview from field of health and social politics.

Literature -
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (28.10.2019)

Aktuální informace o fungování sociální sítě - www.mpsv.cz

Kopřiva, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Vyd. 7., V Portálu 6. Praha: Portál, 2013. 147 s. ISBN 978-80-262-0528-9.

Matoušek, O. a kol. Podpora rodiny: manuál pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 171 s. ISBN 978-80-262-0697-2.

Sobotka, Jan. Práce s komunitou. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 2010. 62 s. ISBN 978-80-904541-4-9.

Úlehla, I. Umění pomáhat. Vyd. 3., V Sociologickém nakl. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 128 s. Studijní texty; sv. 20. ISBN 80-86429-36-9.

Vodáčková, D. a kol. Krizová intervence. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. 543 s. ISBN 978-80-7367-342-0.

 

Materiály vydané jednotlivými institucemi, ve kterých studenti stážují.

BENDL, S., HANUŠOVÁ, J., LINKOVÁ, M. Žák s problémovým chováním: Cesta institucionální pomoci. Praha : Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-703-3

Janský, Pavel. Dítě s problémovým chováním a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. 292 s. Recenzované monografie; 52. ISBN 978-80-7435-534-9

Requirements to the exam -
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (28.10.2019)

Participation in Seminars

Seminar work

Syllabus -
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (13.01.2019)

1. Family Policy And Social policy.

 2. Health policy.

3. Social services and institutional care medical facilities.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html