SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Chapters of Health Psychology and Sociology of Health - OPNQ2P121B
Title: Kapitoly z psychologie a sociologie zdraví
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017 to 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Annotation -
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (20.05.2019)
The course presents selected topics from psychology and sociology of health and introduces them to educational contexts. Particular attention is paid to issues relevant to health promotion and primary disease prevention. Selected theories of health, illness and quality of life are introduced, as well as the basics of biological and psychological theories of stress with emphasis on personality and situational factors important for managing it. Furthermore, attention is focused on social determinants of health and the issue of medicinalization of contemporary society.
Aim of the course -
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (20.05.2019)
The aim of the course is to acquaint students with selected knowledge of contemporary psychology and sociology of health, which can be used in the work of teachers and social educators.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (05.10.2020)

Z důvodu mimořádných opatření bude kontaktní výuka předmětu nahrazena on-line kurzem v LMS Moodle - krátký název předmětu: OPNQ2P121B  (přihlašovací klíč obdrželi zapsaní studenti e-mailem). V této souvislosti se mění i požadavky ke zkoušce: nebude-li možné realizovat zkoušku prezenčně (formou rozpravy nad písemným testem), bude nahrazena on-line zkouškou.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (09.09.2018)

BÁRTLOVÁ, S. Sociologie medicíny a zdravotnictví. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-1197-4.

KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha : Academia, 2005. ISBN 80-200-1307-5.

KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-551-2.

KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0179-0.

MARMOT, M.; WILKINSON, R.G. (eds.) Social Determinants of Health. Oxford : Oxford University Press, 2006. ISBN 0-19-856589-5.

MURRAY, M. (ed.) Critical Health Psychology. New York : Palgrave Macmillan, 2004. ISBN 978-0-333-99034-6.

ZVÍROTSKÝ, M. Úvod do zdravotní gramotnosti pro pedagogy. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-431-0.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (04.10.2020)

Zkouška má formu rozpravy nad vypracovaným testem, který bude vycházet ze základních tematických okruhů uvedených v sylabu. V případě trvajících mimořádných opatření bude zkouška realizována distanční formou.

Syllabus -
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (20.05.2019)
1. Introduction to psychology and sociology of health, overview of fields studying health and illness, basic concepts.

2. Holistic approach to human health, psychosomatic thinking.

3. Illness in human life.

4. Quality of life in relation to health and disease.

5. Biological theories of stress, physiology of stress.

6. Psychological theories of stress, stress management.

7. Stress moderators - personality factors.

8. Stress moderators - situational factors.
9. Medicinalization of contemporary society.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html