SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Applied Social Psychology - OPNQ2P118B
Title: Aplikovaná sociální psychologie
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jiřina Pávková
Annotation -
Last update: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (10.09.2021)
The goal of the course is to introduce students into practical applications of social psychology. The course presents practical relevance of selected findings from the field of social cognition, social identity, social influence, and social relations. Next, it addresses problems related to dynamics of social groups, such as discrimination or aggressive behavior. Finally, the course introduces students into applications of social psychology of prosocial behavior. The course focuses on practical implications in the area of education.
Aim of the course -
Last update: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (10.09.2021)

The goal of the course is to introduce students into practical applications social psychology.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (10.09.2021)

Předmět má 3 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 75 hodinám. Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 15 minut, doba očekávané přípravy na 1 hodinu semináře 20 minut, samostudium literatury (za celý semestr) 6 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 6 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 6 hodin. Referát 16 hodin, příprava na zápočet 10 hodin.

 

 

Literature - Czech
Last update: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (23.08.2021)

Myers, D.G. (2016). Sociální psychologie. Brno: Edika.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (10.09.2021)

Podmínkou pro možnost absolvovat zápočtový test, je včasné odevzdání (na platformě Moodle) spoluautorsky připraveného referátu.  Referáty budou v rozsahu 7-15 slidů a budou se připravovat v malých týmech rozlosovaných na první přednášce. Předmět bude klasifikován podle výsledku zápočtového testu (min. úspěšnost 50 %).

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (10.09.2021)

1.            Sociální vnímání. Sociální vnímání sebe a druhých. Základní atribuční chyba. Proč si více všímat potvrzujícího zkreslení.

2.            Sociální vliv. Vliv očekávání druhých na výkon jedince. Přesvědčování druhých. Konformita a poslušnost. Jak předcházet skupinovému myšlení v pracovním týmu.

3.            Sociální identita. Sociální srovnávání. Spotlight efekt. Členství ve skupinách. Jak podporovat vědomí vlastní účinnosti sám u sebe a u druhých.

4.            Skupiny a jejich normy. Normativita a koheze skupin. Jak neospravedlňovat agresi.

5.            Diskriminace, agrese, šikana. Předsudky. Zdroje diskriminace a agrese. Jak předcházet šikaně ve třídě.

6.            Pomáhání druhým. Zdroje prosociality. Konvence a morálka. Společenská směna. Jak v krizové situaci jen nepřihlížet.

 

 

 

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (10.09.2021)

Moodle. Na platformě Moodle budou k dispozici ppt prezentace a budou se tam odevzdávat referáty. Vyučující pošle přístupové údaje studentům zapsaným do kurzu.

Zoom. Pokud bude epidemiologická situace někdy v průběhu semestru vyžadovat distanční výuku, vyučující studentům pošle link na setkání na platformě Zoom.

  
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html