SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Interviewing techniques - OPNP3Q412B
Title: Techniky vedení rozhovoru
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 25 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Gabriela Dymešová
Teacher(s): Mgr. Gabriela Dymešová
Pre-requisite : OPNP3Q205A
Annotation -
The Interview Techniques course aims to prepare students for conducting a counseling interview, theoretically, but mainly practically. The basis of the teaching will be exercises aimed at preparing the interview, conducting the interview and mastering its pitfalls, as well as a good conclusion to the interview. The student will become familiar with the theoretical starting points for the implementation of a good counseling interview. The focus of the teaching is the counseling interview itself, the student is introduced to its goals, phases and techniques of conducting this type of interview. During the lesson, he practices active listening techniques and techniques aimed at actively influencing the course of the conversation, he learns not only to conduct the conversation, but also to record, analyze, interpret and is supported in the direction of reflection on his own skills. The main topics will be: 1. Preparation of the interview, its goals, stages, expected result. Creating a quality relationship. 2. Communication process, positive expectation and its effect on the outcome of the interview, psychologist-client relationship. 3. Verbal techniques to help you have a good conversation 4. Non-verbal techniques and work with social perception 5. Pitfalls of a good counseling interview and work with supervision
Last update: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
Descriptors - Czech
Celková časová zátěž studenta 85 hodin
Množství kreditů odpovídající časové zátěži 3
Přidělené kredity 3
Zakončení Z
   
Přímá výuka 24 hodin
Přednášky:  
Cvičení: 24 hodin
   
Příprava na výuku  
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 30 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 20 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 20 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 15 hodin
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Last update: Vozáb Němcová Dana (31.01.2023)
Literature - Czech

MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. 

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Povídej, naslouchám. Praha, Návrat. 1993.  

PLAMÍNEK, Jiří. Řešení konfliktů a umění rozhodovat. Praha, Argo. 1994.

SCHARLAU, Christine. Techniky vedení rozhovoru. Praha, Grada Publishing. 2008.

SOUKUP, Jan. Motivační rozhovory v praxi. Praha, Portál. 2014.  

TIMUL‘ÁK, Ladislav. Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Praha: Portál. 2005. 

VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. Praha, Portál. 2005.

Last update: Dymešová Gabriela, Mgr. (29.01.2023)
Syllabus - Czech

Hlavními tématy bude:
1. Příprava rozhovoru, jeho cíle, fáze, očekávaný výsledek. Tvorba kvalitního vztahu.
2. Komunikační proces, pozitivní očekávání a jeho vliv na výsledek rozhovoru, vztah psycholog – klient.
3. Verbální techniky napomáhající k realizaci dobrého rozhovoru
4. Neverbální techniky a práce se sociální percepcí
5. Úskalí dobrého poradenského rozhovoru a práce se supervizí

Last update: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
Course completion requirements - Czech
Zápočet bude udělen na základě docházky (tolerance jedné absence), aktivní účasti na seminářích a domácí přípravě.
Last update: Dymešová Gabriela, Mgr. (29.01.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html