Learning Motivation - OPNP3Q407B
Title: Motivace žáků k učení
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Radka High, Ph.D.
Pre-requisite : OPNP3Q205A
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět je zaměřen na pomoc studentům zvýšit srozumitelnost motivační problematiky ve škole. Cílem je inspirovat studenty konkrétními ukázkami metod, postupů, případně intervenčních zásahů k promyšlené práci s motivací ve škole. Kurz bude tvořen následujícími tématy: 1. Motivace žáků k učení, vymezení teoretických pozic. 2. Motivace učební činnosti (struktura žákovské motivace: výkonová motivace, poznávací motivace, sociální motivace, flow, instrumentální motivace, odměny a tresty). 3. Kognitivní motivační procesy (zákonitosti připisování příčin; kauzální atribuce a motivace školního výkonu; prožitek úspěchu a neúspěchu z motivačního hlediska). 4. Interakce mezi učitelem a žákem a její motivační dopady. 5. Rozvíjení motivace žáků aktualizací vybraných potřeb. 6. Motivace a vůle. Volní procesy a jejich diagnostika. 7. Žákovská nemotivovanost a motivační vlivy převážně snižující školní výkon a školní prožitky (druhy a příčiny žákovské nemotivovanosti, nuda ve škole, strach ve škole). 8. Vztah k budoucnosti a motivace. 9. Diagnostika motivace k učení. 10. Autodiagnostické postupy učitele v oblasti motivace.
Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (04.04.2020)
Literature - Czech

BLATNÝ, M. (2010).: Psychologie osobnosti. Praha, Grada . (STUCHLÍKOVÁ: Motivace a osobnost s. 137-166).

CSZENTMIHALYI, M.: Flow a práce. Praha, Portál 2017

HECKHAUSEN, H.: Motivation und Handeln. Berlin:Springr 1980,

HRABAL,V. PAVELKOVÁ.: Jaký jsem učitel. Praha, Portál 2010

HRABAL, V., MAN, F. PAVELKOVÁ, I. (1989).: Psychologické otázky motivace ve škole. Praha, SPN,

NAKONEČNÝ, M, (1996). Motivace lidského chování. Praha, Academia

PAVELKOVÁ, I., URBANOVÁ, D.. Nuda v edukačním kontextu: Teoretické konceptualizace a výzkumné metody. Československá psychologie. ročník LXII, č. 4. 2018 s. 350 -365.

PAVELKOVÁ, I. (2002): Motivace žáků k učení. (Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha, Ped.F. UK.

RHEINBERG, F (2006).: Motivation. Stuttgart:kohlhammer, 2006.

Last update: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (31.01.2020)
Course completion requirements - Czech

Zápočet bude udělen na základě úspěšně splněného vědomostního testu, docházky (tolerance dvou absencí) a aktivní účasti na semináři.

Last update: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (31.01.2020)