Teaching mathematics in a foreign language - OPNM4M031B
Title: Výuka matematiky v cizím jazyce
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 10 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Teacher(s): PhDr. Hana Moraová, Ph.D.
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Pre-requisite : OPNM4M012A
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Cílem předmětu je seznámit budoucí učitele se specifiky výuky matematiky v cizím jazyce prostřednictvím Integrace nejazykových předmětů a cizího jazyka (CLIL). Kurz je věnován hlavně praktickým dovednostem. SYLABUS: Srovnání různých přístupů ke CLIL Ukázky výukových jednotek formou CLIL spojené s analýzou Doplnění komunikačních dovedností týkajících se vyjadřování a organizace práce ve třídě Rozšíření znalostí z metodologie o specifické rysy související s CLIL Hodnocení při výuce metodou CLIL Práce s autentickými texty při výuce CLIL Využití pomůcek Vlastní tvorba materiálů – výhody a nebezpečí CLIL ve školní praxi a v oficiálních dokumentech
Last update: STEHLIKO (17.09.2019)
Literature - Czech

BARWELL, R. Uncrossable boundaries? A discourse analysis investigation of English as an Additional Language and the learning of mathematics. In: British Association for Applied Linguistics, 33rd Annual Meeting, Cambridge, 2000.
NOVOTNÁ, J., HOFMANNOVÁ, M. CLIL and Mathematics Education. In: Mathematics for Living. The Mathematics Education Into the 21st Century Project. A. Rogerson (ed.), Amman, Jordan, 2000, s. 226-230.
NOVOTNÁ, J., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., HOFMANNOVÁ, M. Teacher training for CLIL - Competences of a CLIL teacher. In: Proceedings SEMT 01. Ed. J. Novotná, M. Hejný. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2001, s. 122-126.
NOVOTNÁ, J., HOFMANNOVÁ, M., PETROVÁ, J. Using Games in Teaching Mathematics through a Foreign Language. In CIEAEM 53, Mathematical Literacy in the Digital Era. Ghisetti e Corvi Editori, 2001, s.129-131.
PAVESI, M., BERTOCCHI, D., HOFMANNOVÁ, M., KAZIANKA, M. Insegnare in una lingua straniera. M.I.U.R. Milan, Italy, 2001. ISBN 88-900649-0-0.
GARDELLA, F., TONG, V. Implications of Language Development in the Learning of Mathematics. Prague, 1999.
MARSH, D., LANGE, G. Implementing Content and Language Integrated learning. University of Jyvaskyla, 1999.

Last update: STEHLIKO (12.09.2019)
Learning resources - Czech

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7643

Last update: STEHLIKO (17.09.2019)