SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Mathematics education 2 - OPNM4M022A
Title: Didaktika matematiky 2
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPNM3M022A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Pre-requisite : OPNM4M012A
Is pre-requisite for: OPNM4M032A
Annotation -
The aim of the course is to acquaint students with some theoretical knowledge that is the basis of mathematics education. Specifically, it is a concept development process in terms of the theory of generic models, various types of understanding in mathematics and teaching based on the principle of active cognition of mathematics by pupils. These theoretical findings are developed in close collaboration with practical examples from the work of pupils and teachers on the one hand and with the support of research results on the other.
Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (29.01.2022)
Descriptors - Czech

Celková časová zátěž studenta

140,0

Přímá výuka

 

Přednášky prezenční studium:

1 týdně

Cvičení prezenční studium:

2 týdně

 Cvičení kombinované studium:  15 hodin celkem

Příprava na výuku

 

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

30 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

45 minut

Samostudium literatury (za semestr)

10 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

30 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

20 hodin

   

Plnění předmětu

 

Seminární práce

0 hodin

Příprava na zápočet

0 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

20 hodinLast update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (10.09.2023)
Literature - Czech

HEJNÝ, M. Teória vyučovania matematiky 2. Bratislava: SPN 1990.

Kol. autorů. Podíl učitele matematiky na tvorbě ŠVP. Materiály k projektu ESF. 1. vyd. Praha: JČMF, 2006. https://www.suma.jcmf.cz/news/texty-z-projektu-esf-podil-ucitele-matematiky-zs-na-tvorbe-svp/

HOLÁ, E., NOVÁK, M., PROKOPOVÁ MACHALOVÁ, P. a VONDROVÁ, N. Přímá a nepřímá úměrnost. Praha: ČŠI, 2015.

RENDL, M., VONDROVÁ, N., HŘÍBKOVÁ, L., JIROTKOVÁ, D., KLOBOUČKOVÁ, J., KVASZ, L., PÁCHOVÁ, A., PAVELKOVÁ, I., SMETÁČKOVÁ, I., TAUCHMANOVÁ, E., ŽALSKÁ, J. Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013. 358 s.

VANÍČEK, J. Změní počítače školskou matematiku? In Rosecký, J. (ed.) Počítač ve škole 2016 - sborník příspěvků. Nové Město na Moravě: GVM, 2016. Dostupné z http://www.pocitacveskole.cz/sbornik/2016.

HOŠPESOVÁ, A., KUŘINA, F.,  CACHOVÁ, J.,  MACHÁČKOVÁ, J., ROUBÍČEK, F., TICHÁ, M., VANÍČEK, J. Matematická gramotnost a vyučování matematice. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011, 180 stran.

VANÍČEK, J. Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie. Praha: PedF UK, 2009, 212 s.

Časopisy pro učitele matematiky (Učitel matematiky, Matematika-fyzika-informatika).

Sborníky z konferencí pro učitele matematiky (např. Dva dny s didaktikou matematiky, Jak učit matematice žáky ve věku 11-15 let, Setkání učitelů všech typů a stupňů škol, Ani jeden matematický talent nazmar).

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (29.01.2022)
Requirements to the exam - Czech

Aktivní účast v kurzu (docházka).

Plnění úkolů v Moodle.

Písemný test s rozpravou.

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (29.01.2022)
Syllabus - Czech

U níže uvedených obsahů bude pozornost věnována didaktické rekonstrukci učiva, problémům žáků, výukovým praktikám, metodickému zpracování a reedukaci formálních poznatků:

Závislosti a funkce

Geometrie (syntetická i analytická, míra v geometrii)

Argumentace, zdůvodňování, logika, důkazy

Statistika a práce s daty (podle času).

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (31.01.2024)
Learning resources - Czech

Kurz v Moodle - link bude zaslán přihlášeným studentům.

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (29.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html