SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Mathematics education 1 - OPNM4M012A
Title: Didaktika matematiky 1
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPNM3M012A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Is pre-requisite for: OPNM4M023A, OPNM4M022A, OPNM4M032B, OPNM4M031B, OPNM4M033A
Annotation -
The aim of the course is to acquaint students with some theoretical knowledge that is the basis of mathematics education. Specifically, it is a concept development process in terms of the theory of generic models, various types of understanding in mathematics and teaching based on the principle of active cognition of mathematics by pupils. These theoretical findings are developed in close collaboration with practical examples from the work of pupils and teachers on the one hand and with the support of research results on the other.
Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (24.05.2021)
Descriptors - Czech

Celková časová zátěž studenta

140,0

Přímá výuka

 

Přednášky prezenční studium:

1 týdně

Cvičení prezenční studium:

2 týdně

 Cvičení kombinované studium:  15 hodin celkem

Příprava na výuku

 

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

30 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

45 minut

Samostudium literatury (za semestr)

10 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

30 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

20 hodin

   

Plnění předmětu

 

Seminární práce

0 hodin

Příprava na zápočet

0 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

20 hodin

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (10.09.2021)
Literature - Czech

HEJNÝ, M. Teória vyučovania matematiky 2. Bratislava: SPN 1990.

HEJNÝ, M., KUŘINA, F. Dítě, škola matematika: konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha: Portál, 2001.

HEJNÝ, M., NOVOTNÁ, J., STEHLÍKOVÁ, N. (Eds.). Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. Praha: UK v Praze, PedF, 2004. (http://mdisk.pedf.cuni.cz/SUMA/MaterialyKeStazeni/PublikaceKnihy/25KapitolZDM.pdf)

VONDROVÁ, N. Úvod do didaktiky matematiky. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014.

VONDROVÁ, Naďa. Didaktika matematiky jako nástroj zvládání kritických míst matematiky. Praha: PedF UK, 2019.

NOVÁKOVÁ, E., VONDROVÁ, N. Tematické okruhy Číslo a početní operace, Číslo a proměnná. In: FUCHS, Eduard a ZELENDOVÁ, Eva. Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. 1 vyd. Praha: NÚV, 2015, s. 8–41

JANÍK, T. e. a. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Online: https://is.muni.cz/do/rect/metodika/VaV/vyzkum/34884802/59922459/60007219/036_Janko_Kvalita_ve_vzdelavani.pdf

JANDA, D., VONDROVÁ, M., TŮMOVÁ, V. Pojmotvorný proces v oblasti míry v geometrii [e-kniha]. Praha: PedF UK, 2019.

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (24.05.2021)
Requirements to the exam - Czech

Aktivní účast v kurzu (docházka).

Plnění úkolů v Moodle.

Písemný test s rozpravou.

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (24.05.2021)
Syllabus - Czech

Poznávací proces v matematice

Druhy porozumění v matematice

Diagnostika a reedukace formalismu

Konstruktivismus v didaktice matematiky. Podnětná výuka.

U níže uvedených obsahů bude pozornost věnována didaktické rekonstrukci učiva, problémům žáků, výukovým praktikám, metodickému zpracování a reedukaci formálních poznatků: Číslo a číselné obory, Proměnná a algebra, Lineární rovnice, Funkce.

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (29.01.2022)
Learning resources - Czech

Studenti dostanou přístupový kód k zápisu do kurzu Moodle.

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (09.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html