SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Mathematics education - research results - OPNM3M025A
Title: Didaktika matematiky 2a
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OKNM3M025A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Pre-requisite : OPNM3M012A
Is interchangeable with: OKNM3M025A
Annotation -
Building on the knowledge gained in Didactics of Mathematics 1 and Classic works of mathematics education, the aim of the course is to further develop students' awareness of the principles of effective mathematics teaching and familiarise them with quality research (including foreign research) in this field.
Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (02.02.2022)
Descriptors - Czech

Celková časová zátěž studenta

Přímá výuka

  • kombinovaná výuka 15 h celkem

Příprava na výuku

Samostudium literatury na semestr 70 h

Práce se studijními materiály 15 h

Domácí úkoly 30 h

Plnění předmětu

Příprava na zkoušku a zkouška 20 h

Last update: Janda David, Mgr., Ph.D. (31.01.2022)
Literature - Czech

DWECK, Carol S. Nastavení mysli: nová psychologie úspěchu, aneb, naučte se využít svůj potenciál. Vydání druhé, aktualizované. Přeložil Kateřina EŠNEROVÁ. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2017. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-032-3.

MA, Liping. Znát a učit elementární matematiku: jak učitelé v Číně a ve Spojených státech rozumí základní matematice : jubilejní vydání. Přeložil Jiří RÁKOSNÍK. Praha: Academia, 2021. Galileo. ISBN 978-80-200-3219-5.

RENDL, M., VONDROVÁ, N., HŘÍBKOVÁ, L., JIROTKOVÁ, D., KLOBOUČKOVÁ, J., KVASZ, L., PÁCHOVÁ, A., PAVELKOVÁ, I., SMETÁČKOVÁ, I., TAUCHMANOVÁ, E., ŽALSKÁ, J. Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013.

HEJNÝ, M. Cíle vyučování matematice. Učitel matematiky, 2019, 27(3), 159-167.

KUŘINA, F. Metody a cíle vyučování matematice. Učitel matematiky, 2019, 27(3), 168-178.

KAHNEMAN, Daniel. Myšlení: rychlé a pomalé. V Brně: Jan Melvil, 2012. Pod povrchem. ISBN 978-80-87270-42-4.

SKEMP, Richard R. Relational understanding and instrumental understanding. The arithmetic teacher, 1978, 26.3: 9-15.

VONDROVÁ, N. Didaktika matematiky pro učitele jako prostředek na zvládání kritických míst matematiky. Praha: PedF UK. 2019.

VONDROVÁ, N., RENDL, M., HAVLÍČKOVÁ, R., HŘÍBKOVÁ, L., PÁCHOVÁ, A., ŽALSKÁ, J. Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2015.

Last update: Janda David, Mgr., Ph.D. (31.01.2022)
Syllabus - Czech

Porozumění matematice u žáků a učitelů

  • Porozumění matematice u učitelů a jeho vliv na porozumění matematice u žáků
  • Různé interpretační rámce jevů ve výuce matematiky

Kognitivní aktivizace

Vybrané poznatky z kognitivní psychologie a jejich význam v didaktice matematiky

  • Výzkum J. Piageta
  • Vybrané modely intelicence ve vztahu k didaktice matematiky
  • Myšlení rychlé a pomalé
  • Fixní a růstové nastavení mysli

Cíle ve vyučování matematice

Last update: Janda David, Mgr., Ph.D. (31.01.2022)
Course completion requirements - Czech

Písemná zkouška s ústní rozpravou.

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (02.02.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html