SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Developing pedagogical content knowledge via videoclubs - OPNM0M101C
Title in English: Rozvíjení didaktických znalostí obsahu prostřednictvím videoklubu
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / 55 (80)
summer:unknown / unknown (80)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Petra Horská, Ph.D.
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (20.05.2019)
The aim of the video clubs is to develop their didactic content knowledge through the analysis of the video tutorials of the subject for which the student is qualified. Emphasis will be placed on the development of observing and interpreting the knowledge-based view.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Jana Stará, Ph.D. (04.02.2019)

dle doporučení oborových didaktiků

Teaching methods - Czech
Last update: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (07.09.2018)

Skupina studentů se bude setkávat s vyučujícím v průběhu celého semestru. Práce bude sestávat z domácí přípravy (shlédnutí videozáznamu výuky či její části a zpracování reflektivních otázek) a z práce v seminářích.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (25.10.2019)

Průběžné úkoly v Moodle. Docházka. Skupina D. Jirotkové: Zpracovat a prezentovat vlastní videonahrávku.

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (16.10.2019)

Bližší informace a přihlášení se na určitý termín viz kurz Moodle

Pět seminářů po třech vyučovacích hodinách: V rámci seminářů budeme zejména diskutovat o shlédnutých videozáznamech z hodin a seznamovat se s oborově didaktickými pojmy, které studentům pomohou orientovat se v oblasti didaktiky svého předmětu.

Domácí práce mezi semináři: Podle pokynů vyučujícího - shlédnutí videozáznamu z hodiny nebo jeho části, přečtení odborného textu apod.

Po-setkání: Studenti budou opět žádáni, aby provedli analýzu videozáznamu hodiny.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html