SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Biochemistry - OPNE2E107A
Title: Biochemie
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: 20 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Incompatibility : OB2309011
Interchangeability : OB2309011
Is pre-requisite for: OPNE2E118B
Annotation -
Last update: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (09.05.2019)
The aim of the course is to familiarize students with the concepts and relationships that are necessary for understanding the basic processes taking place in living organisms. The course is focused on the principles of biochemistry - the structure and function of biological molecules and the principles of metabolism.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (04.01.2019)

Osvojit si základní poznatky a dovednosti nezbytné pro úspěšné studium dalších studovaných chemických oborů.

Descriptors - Czech
Last update: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (03.02.2022)

Distanční výuka probíhá v čase přednášek a cvičení na platformě MS Teams.

Výukové streamy k jednotlivým hodinám jsou dostupné na odkazech uvedených v Moodlu pod předmětem Biochemie.

Rozvržení výuky:

Přímá výuka – 36 h

Nepřímá výuka – domácí úkoly/prezentace – 8 h, příprava na zápočtové testy a zkoušku – 4 + 56 h

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (04.01.2019)
Kodíček M., Valentová O., Hynek R.: Biochemie, Praha 2015

Kodíček M.: Biochemický slovník (http://147.33.74.135/knihy/uid_es-002/ebook.help.htm)

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (03.02.2022)

1. Živé systémy, jejich složení a organizace

2. Aminokyseliny, peptidy, proteiny - vlastnosti, struktura, funkce

3. Enzymy - struktura, názvosloví, rozdělení do tříd, reakční kinetika, regulace

4. Nukleové kyseliny - nukleotidy, složení a struktura nukleových kyselin

5. Replikace

6. Transkripce

7. Proteosyntéza a posttranslační modifikace

8. Principy látkové a energetické přeměny

9. Bioenergetika, dýchací řetězec, aerobní fosforylace

10. Lipidy (chemie a metabolismus), biologické membrány, membránový transport

11. Sacharidy (chemie a metabolismus)

12. Citrátový cyklus, glyoxylátový cyklus

13. Fotosyntéza

 

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (05.10.2022)

Požadavky:

Zápočet: podmínkou udělení zápočtu je úspěšné absolvování průběžně psaných zápočtových písemných testů, úspěšnost min. 60 %. V případě menšího počtu bodů je na konci semestru/začátku zkouškového období možné absolvovat souhrnný test, ze kterého je nutné získat opět alespoň 60 % bodů (max. 2 pokusy). 

Zkouška: písemný test + ústní zkouška; zkoušku může student absolvovat po získání zápočtu z biochemie. Písemný test musí být napsán na alespoň 60 %. Ústní část obsahuje otázky z problematiky témat přednášek, podmínkou je znalost a pochopení látky. 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html