SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of History I - OPND4D012A
Title: Oborová didaktika dějepisu 1
Guaranteed by: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, MC [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 60 / 48 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Najbert, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.
Mgr. Iva Vachková, Ph.D.
Is pre-requisite for: OPND4D032A, OPND4D022A
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D. (13.09.2021)
Cílem předmětu je seznámení studentů s oborem školní didaktiky dějepisu, vymezení cílů tohoto oboru a základní orientace v problematice historické kultury. Studenti se seznamují s aktuálními trendy a základními pojmy v teorii didaktiky dějepisu (historické vědomí, historické myšlení, kolektivní paměť). Zároveň se studenti formou náslechů seznamují se školní praxí a v rámci kursu tyto své poznatky prezentují a konfrontují.
Descriptors - Czech
Last update: Kateřina Entnerová, DiS. (31.08.2021)
Příprava na výuku  
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 20 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 60 minut
Samostudium literatury (za semestr) 20 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 15 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 12 hodin
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 25 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Literature - Czech
Last update: Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D. (13.09.2021)

BENEŠ Zdeněk, Minulost v médiích či mediální minulost? In: JIRÁK Jan – WOLÁK Radim, Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání. Praha 2007. ISBN 978-80-86212-58-6

ČAPEK Vratislav, Didaktika dějepisu 1. Praha 1985.

ČAPEK Vratislav, Didaktika dějepisu 2. Praha 1988.

HAVLŮJOVÁ Hana – CHARVÁTOVÁ Kateřina – INDROVÁ Martina a kol., Památky nás baví 2. Předáváme péči o kulturní dědictví žákům 2. stupně základních škol a středoškolákům, Praha 2015. ISBN: 978-80-905631-7-9.

HAVLŮJOVÁ Hana – NAJBERT, Jaroslav a kol., Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha 2014. ISBN 978-80-87912-12-6.

JULÍNEK Stanislav a kol., Základy oborové didaktiky dějepisu, Brno 2004. ISBN 80-210-3495-5.

LABISCHOVÁ Denisa – GRACOVÁ Blažena. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava 2008. ISBN 978-80-7368-584-3.

LÉVESQUE Stéphane, Thinking historically: Educating students for the twenty-first century. University of Toronto Press 2008. ISBN 1442610999, 978-1442610996.

SEIXAS Peter et al., The big six: Historical thinking concepts. Nelson Education, 2013. ISBN 0176541543, 978-0176541545.

STRADLING Robert, Multiperspektivita ve vyučování dějepisu: příručka pro učitele, MŠMT, Praha 2003. (přístupné na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/multiperspektivita-ve-vyucovani-dejepisu-prirucka-pro-ucitele)

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D. (13.09.2021)

Přednášky
Historické myšlení a historická gramotnost
Hodnocení ve výuce dějepisu: formativní hodnocení, úrovně historického myšlení
Mimotřídní výuka v dějepise
práce s prameny: historylab
Programy historického vzdělávání: ústavy, neziskovky, univerzity

Semináře:
Modelová prezentace: příprava tematického celku
Prezentace programů historického vzdělávání 1-4: (paměťové instituce, neziskové vzdělávací instituce atd.)
aktivní práce s prameny: karikatura a fotografie
aktivní práce s prameny: vzpomínka
aktivní práce s prameny: film
aktivní práce s prameny: příprava kompozice
Hodnocení ve výuce dějepisu: hodnotící rubriky, testy, formativní hodnocení
prezentace přípravy tematického celku I
prezentace přípravy tematického celku II

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D. (13.09.2021)

KZ formou kolokvia, předpokládá se znalost a schopnost aplikace literatury + písemný rozbor náslechu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html