SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Drama diversa I - OPND3D012B
Title: Drama diversa I
Guaranteed by: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 25 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
MgA. Jiří Rezek
Teacher(s): MgA. Jiří Rezek
Annotation -
Last update: Kateřina Entnerová, DiS. (13.09.2022)
This course will familiarize the students with the possibilities of application of the principles, aims and contents of drama education in the world of education in museums, galleries, and monuments. The students will be offered a diffusion of methods of drama education applicable to creative interpretation of cultural objects. The students will master knowledge, skills, values, attitudes and didactic habits enhancing the interpretation of cultural heritage in order that the educational transmission shall lead them to deeper perception of art and monuments.
Descriptors - Czech
Last update: Kateřina Entnerová, DiS. (08.09.2022)
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 20 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 8 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 5 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Literature - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Sládková (26.11.2021)

Povinná literatura:

VALENTA J., Metody dramatické výchovy, Praha: Portál 2004, ISBN 978-80-247-1865-1.

MACHKOVÁ E., Didaktika dramatické výchovy, Praha: AMU, ISBN 80-7331-021-X.

Doporučená literatura:

MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy: zásobník dramatických her a improvizací. 13. vydání. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2015. 156 stran. ISBN 978-80-7068-298-2.

SLAVÍK, Jan a WAWROSZ, Petr. Umění zážitku, zážitek umění: teorie a praxe artefiletiky. 2., vyd. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011. 2 sv. (281, 303 s.). ISBN 978-80-7290-498-3.

ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. 2. vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Katedra výchovné dramatiky DAMU, 2016. 103 s. ISBN 978-80-7331-408-8.

VYBÍRAL, Michal. Od zkušenosti k poznání, aneb, Projekty, dramatická výchova a konstruktivismus s dětmi ve věku 7-12 let: (praktické ukázky). Plzeň: Pedagogické centrum, 1996. 48 s.

 

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D. (30.12.2021)

Obsah:

Blok I. Východiska dramatické výchovy. Interdisciplinární charakter dramatické výchovy. Prolínání dramatické výchovy s muzejní, galerijní a památkovou edukací.

Blok II. Druhy interpretace objektů kulturního dědictví. Tematické oblasti a cíle. Stavba programu založeného na uměleckém vnímání objektu kulturního dědictví s využitím metod dramatické výchovy.

Blok III. Realizace programu na vybraném památkovém objektu, jeho ověřování a reflexe. Didaktická a metodická evaluace.

Course completion requirements - Czech
Last update: Kateřina Entnerová, DiS. (13.09.2022)

Vypracování osnovy metodiky s využitím dramatické výchovy, s cílem interpretovat vybraný památkový objekt.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html