SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Integrated observation practice with reflection - Czech language - OPNC4C013A
Title: Integrovaná náslechová praxe z českého jazyka s reflexí
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / 60 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D.
Mgr. Filip Komberec, Ph.D.
PhDr. Zuzana Wildová, Ph.D.
Is pre-requisite for: OPNC4C032A, OPNC4C033A, OPNC4L023A
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (11.09.2023)
Náslechová praxe doplňuje kurzy didaktiky českého jazyka a didaktiky literatury. Integrací míří k co možná největšímu možnému propojení všech tří složek předmětu český jazyk a literatura, tedy jazykové, komunikační a literární výchovy. Student dochází do školy a pozoruje výuku, provádí terénní zápis a s vyučujícím reflektuje hospitované hodiny. Náslechy koná v hodinách českého jazyka a literatury napříč, jsou-li v dané škole hodiny rozdělené. Cílem je seznámení se s prostředím školy a výukovými strategiemi užívanými v předmětu český jazyk a literatura.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (11.09.2023)

Cílem integrované náslechové praxe z českého jazyka je seznámení s prostředím školy, prací učitele a výukovými strategiemi užívanými při výuce předmětu český jazyk a literatura. 

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (11.09.2023)
Název předmětu Integrovaná náslechová praxe z českého jazyka
Garant PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D.
Klíčový vyučující prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 
Celková časová zátěž studenta 74,0
Odpovídající množství kreditů 2
Přidělené kredity 2
Zakončení Z
Přímá výuka
Cvičení: 0
Praxe: 24
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 65 minut
Samostudium literatury (za semestr) 2 hodiny
Práce se studijními materiály (za semestr) 6 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 6 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 5 hodin
Příprava na zápočet 5 hodin
Literature - Czech
Last update: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (11.09.2023)

Učebnice českého jazyka a literatury pro příslušný stupeň / ročník;

Rámcové vzdělávací programy a další kurikulární materiály.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (11.09.2023)

Minimálně 12 náslechů v hodinách českého jazyka a literatury, rovnoměrně vybrané.

Účast na reflektivních seminářích, kde budou reflektována předem vybraná témata, na něž se student při náslechové praxi zaměří. Z toho důvodu je nezbytně nutné, aby studenti začali vykonávat náslechovou praxi až po 1. semináři, kde se dozvědí potřebné informace. 

Studentka/student doloží:

- 12 záznamů o vyučovacích hodinách (proporční zastoupení jazykové, literární a komunikační a slohové výuky, pokud nepůjde o integrovaný přístup)

- Protokol o vykonání náslechové praxe potvrzený vybranou školou, případně i vyučujícím

- Závěrečnou písemnou reflexi

Studenti mohou vykovávat praxi: 

a) na školách dle vlastního výběru (po domluvě s vedoucím praxe)

b) na fakultních školách (https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/spoluprace-se-skolami-a-zarizenimi/seznam-fakultnich-skola-a-zarizeni/)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html