World literature II. - OPNC2L112A
Title: Světová literatura II
Guaranteed by: Katedra české literatury (41-KCL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / 5 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Pre-requisite : OPNC2L107A
Is pre-requisite for: OPNC2L115A, OENLL2111Z
Is interchangeable with: OKNC2L112A
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
World Literature II. The lecture will acquaint students with the development of literature, literary and artistic criticism during the 19th century, ie from the end of the Enlightenment, the transition of sentimentalism to preromantism and subsequently will focus on individual blocks: European romanticism, postromantism, realism and naturalism, genesis of modernism, neo-romanticism streams in art. The lecture will focus on individual national forms of individual artistic movements and streams, as well as individual authors and analyzes of their selected works. The lecture will also be based on theoretical and philosophical concepts accompanying, influencing and defining the essence of poetics and aesthetics, the essence of creation and perception of the creative act of individual artistic and cultural streams. Of course, the social context will not be left as well. Analogously to the 19th century literary ferment, the development of fine arts will be taken into account, especially in the field of painting, where mutual parallels between literature and works of art will be indicated.
Last update: Vučka Tomáš, PhDr. (30.10.2019)
Literature - Czech

dr. Soukupová

Doporučená primární literatura:

 

Anglický gotický román. Praha, Odeon 1970

Arnim, Achim von: Mužíček z mandragory. Praha, Odeon 1973

Austenová, Jane: Pýcha a předsudek. Praha, Academia 2006

Balzac, Honoré de: Lesk a bída kurtizán. Praha, Odeon 1985.

Baudelaire, Charles: Květy zla. Praha, Mladá fronta 1997

Bělyj, Andrej: Petrohrad. Praha, Odeon 1980

Bertrand, Aloisius: Kašpar Noci. Praha, Odeon 1989

Blake, William: Tygře, tygře, žhavě žhneš. Praha, Dokořán 2010

Brontëová, Charlotte: Jana Eyrová. Frýdek-Místek: Alpress 2007

Byron, George Gordon: Poutník z Albionu. Praha, Československý spisovatel 1981

Coleridge, Samuel Taylor: Píseň o starém námořníkovi. Praha, Odeon 1984

Puškin, Aleksandr Sergejevič: Povídky o lásce. Praha, Garamond 2017

De Quincey, Thomas: Zpověď požívače opia. Praha, Euromedia 2000

Dickens, Charles: Oliver Twist. Praha, Academia 2009

Dickens, Charles: David Copperfield. Praha, SNKLHU 1955

Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Zločin a trest. Praha, Academia 2007.

Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Bratři Karamazovi. Praha, Academia 2004.

Dumas, Alexandre: Tři mušketýři. Praha, SNKLHU 1956

Flaubert, Gustave: Paní Bovaryová. Praha, Odeon 2012.

Goethe, Johann Wolfgang: Utrpení mladého Werthera. Praha, Aurora 1995.

Gogol, Nikolaj Vasiljevič: Mrtvé duše. Praha, Odeon 2016

Hamsun, Knut: Hlad. Praha, Dybbuk 2019

Heine, Heinrich: Kniha písní. Praha, Professional publishing 2007.

Hoffmann, E. T. A.: Noční kousky. Praha Volvox Globator 2016

Hölderlin, Friedrich: Hyperion. Praha, Odeon 1988

Hugo, Victor: Chrám Matky Boží v Paříži. Praha, Academia 2009.

Huysmans, Joris-Karl: Naruby. Praha, Odeon 1979.

Chateaubriand, François-René de: Atala. Praha, Odeon 1973

James, Henry: Utažení šroubu. Praha 1994, 2006

Jezerní básníci. Praha, Mladá fronta 1999.

Keats, John: Déšť z plané růže. Praha, Vyšehrad 2018

Mallarmé, Stéphane: Faunovo odpoledne a jiné básně. Praha: Svoboda 1996

de Maupassant, Guy: Miláček. Praha, Garamond 2016.

Melville, Herman: Bílá velryba. Praha, SNKLHU 1956

Mickiewicz, Adam: Konrád Wallenrod – Dziady. Praha, SNKLHU 1954

de Musset: Alfred: Zpověď dítěte svého věku. Praha, Odeon 2015.

de Nerval, Gérard: Chiméry a Aurélie. Praha, BB art 2003.

Novalis: Modrá květina. Praha, Odeon 1971

Poe, Edgar Allan: Jáma a kyvadlo a jiné povídky. Praha, Odeon 1978

Plameny v zrcadle: Francouzské básně v próze. Havlíčkův Brod: Petrkov 2015

Puškin, Aleksandr Sergejevič: Evžen Oněgin. Praha, Garamond 2017

Rimbaud, Arthur: Sezóna v pekle – Iluminace – Dopisy vidoucího. Praha, Garamond 2014

Rachilde: Věž lásky. Praha, Přítel knihy 1928

Rodenbach, Georges: Mrtvé Bruggy. Bratislava: Smetana 1982

Scott, Walter: Ivanhoe. Praha, Albatros 1989.

Shelley, Percy Bysshe: Odpoutaný Prométheus. Praha, Mladá fronta 1962.

Shelleyová, Mary Wollstonecraft: Frankenstein. Praha: XYZ 2008.

Słowacki, Juliusz: Já Orfeus. Praha, BB Art 1987

Stendhal: Červený a černý. Praha, Odeon 2015.

Sterne, Laurence: Život a názory blahorodého Tristrama Shandyho. Praha, Academia 2014

Thoreau, Henry David: Walden aneb Život v lesích. Voznice, Leda 2019

Tolstoj, Lev Nikolajevič: Anna Karenina. Praha, Československý spisovatel 2009.

Tolstoj, Lev Nikolajevič: Vojna a mír. Praha, Odeon 2010.

Tušivá rozpomnění: jezerní básníci. Praha, Jitro 2010.

Twain, Mark: Dobrodružství Toma Sayera, Dobrodružství Huckelberryho Finna, Odeon 1976

Valéry, Paul: Básně. Praha, BB art 2001

Verlaine, Paul: Saturnské básně – Galantní slavnosti – Romance beze slov. Praha, Garamond 2016

Whitman, Walt: Stébla trávy. Praha, Garamond 2016

Wilde, Oscar: Obraz Doriana Graye. Praha, Dobrovský 2013.

Zola, Émile: Břicho Paříže. Praha, Odeon 1969.

Zola, Émile: Germinal. Praha, Dobrovský 2015.

 

 

Doporučená sekundární literatura:

 

Abrams, Howard Meyer: Zrcadlo a lampa. Praha, Triáda 2001.

Bachtin, Michail Michailovič: Román jako dialog. Praha, Odeon 1980.

Blinková Pelánová, Eva. Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014.

Coblenceová, Françoise: Dandysmus: Povinnost pochybnosti. Praha, Prostor 2003.

Fischer, Jan Otokar: Balzac, Stendhal a základní otázky realismu. Praha, Svoboda 1979.

Forková, Veronika, Chamonikolas, Kryštof (eds.): Romantyzm a romantismus: Metamorfózy a analogie v moderní polské a české literatuře. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2008.

Hodrová, Daniela: Hledání románu. Kapitoly z historie a typologie žánru. Praha, ČS 1989.

Horyna, Břetislav: Dějiny rané romantiky: Fichte, Schlegel, Novalis. Praha: Vyšehrad, 2005.

Housková, Anna, Svatoň, Vladimír (eds.): Pokusy o renesanci Západu: literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016.

Hrbata, Zdeněk; Procházka, Martin: Romantismus a romantismy. Praha, Karolinum 2005.

Hugo, Victor: Předmluva ke Cromwellovi, Praha: KANT, 2006

Krolop, Kurt, Stromšík, Jiří: Eseje o německé romantice. Červený Kostelec, Pavel Mervart 2013.

Lagarde, André, Laurent, Michard: Francouzská literatura 19. století. Praha, Garamond 2008.

Nietzsche, Friedrich: Zrození tragédie z ducha hudby. Praha, GRYF 1993.

Ondráš, František. Arabský román: vznik a vývoj uměleckého žánru (1830–1930). Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017.

Poe, Edgar Allan: Filozofie básnické skladby, in: týž: K podstatě básnictví. Praha, Symposion 1928.

Pokorný, Jindřich: Kniha o Faustovi, Praha: Mladá fronta, 1982.

Svatoň, Vladimír: Román v souvislostech času. Praha, Malvern 2009.

Taine, Hippolyte: Studie o dějinách a umění. Praha, Odeon 1978.

Todorov, Tzvetan: Úvod do fantastické literatury. Praha: Karolinum, 2010.

Topinka, Miloslav: Vedle mne jste všichni básníci: Zlomky a skici k Jeanu Arthurovi Rimbaudovi, Praha: Revolver Revue 2020

Wordsworth, William: Předmluva k Lyrickým baladám, in Jezerní básníci, Praha: Mladá fronta 1999.

dr. Pelánová

Povinná literatura k předmětu:

Auerbach, Erich: „L’humaine condition“, in Mimesis, Praha: Mladá fronta, 1968, s. 251–277. Přeložili Vladimír Kafka, Miloslav Žilina, Rio Preisner.

Černý, Václav: „Baroko a jeho poezie“, in: Kéž hoří popel můj, Praha: Mladá fronta, 1967, s. 261–270.

Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Přeložili Albert Vyskočil a Timotheus Vodička. Praha: Odeon, 1975.

Goethe, J. W.: Faust. Přeložil Otokar Fischer.

Goethe, J. W.: Viléma Meistera léta učednická. Přeložili Vojtěch Jirát a Erik Adolf Saudek. Praha: SNKLHU, 1958.

Hvězda v noci, duha ve dne. Přeložil Jiří Pelán. [Čtyři básníci evropského baroka.] Zblov: Opus, 2015.

Choderlos de Laclos, Pierre-Ambroise-François. Nebezpečné známosti. Přeložila Dagmar Steinová.

Montaigne, Michel de: Eseje. Přeložil Václav Černý. Praha: Arbor vitae, 2021 (v tiráži chybně 2008).

Pokorný, Jindřich a kol. Kniha o Faustovi: jak vznikla pověst o tomto mudrcovi, taškáři, kouzelníkovi a učenci, jak pronikla do literatury i na jeviště a proč se znovu a znovu rodí. Praha: Mladá fronta, 1982

Prévost, Antoine François. Manon Lescautová. Přeložila Jaroslava Vobrubová-Koutecká. Praha: SNKLHU, 1954.

Quevedo y Villegas, Francisco de: Život rošťáka. In: Tři španělské pikareskní romány. Přeložil Eduard Hodoušek. Praha: Odeon, 1980.

Racine, Jean. Faidra. Přeložil Gustav Francl. Praha: Orbis, 1960.

Růže ran: z německé lyriky XVII. věku. Přeložil Erik Adolf Saudek. Doslov Vojtěch Jirát. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959.

Shakespeare: Sonety. Přeložil Martin Hilský. Přeložil Jiří Josek. Přeložil z části Erik Adolf Saudek (in Labuť a růže).

Spizer, Leo: „Quevedovo umění v jeho Životě rošťáka“. In Stylistické studie z románských literatur, řeložili Jiří Pelán a Jiří Stromšík, Praha: Triáda, 2010, s. 198–268.

Sterne, Laurence: Život a názory blahorodého pana Tristrama Shandyho. Přeložil Aloys Skoumal. Praha: Academia, 2014.

Voltaire: Candide. Přeložil Radovan Krátký.

 

Doporučená literatura:

Alewyn, Richard: „Gestalt als Gehalt: Der Roman des Barocks“. In Týž, Probleme und Gestalten. Frankfurt: Suhrkamp, 1982, s. 117–132.

Anderegg, Johannes. Nebeské a ďábelské: proměny lidství a Goethův Faust. Přeložil Martin Pokorný. Praha: Malvern, 2018.

Defoe, Daniel: Moll Flandersová. Přeložila Gerta Pospíšilová. Praha: Odeon, 1983

Diderot, Denis: O umění. Přeložil Jan Binder. Vybrala a uspořádala Růžena Grebeníčková. Praha: Odeon, 1983.

Fielding, Henry. Tom Jones. Přeložila Eva Kondrysová. Voznice: Leda, 2009.

Forman, Miloš: Valmont, 1989 (film).

Goethe, J. W.: Spříznění volbou. Přeložil Erik Adolf Saudek. Praha: SNKLU, 1965.

Herder, Johann Gottfried: Uměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuře. Přeložil Jan Binder. Praha: OIKOYMENH, 2006.

Kéž hoří popel můj: z poezie evropského baroka. Vybral, sestavil a doslov napsal Václav Černý. Praha: Mladá fronta, 1967.

Kučera, Jan Pavel. Molière: moralista a posměváček. Praha: Paseka, 2006.

Molière: Lakomec; Misantrop; Tartuffe. Přeložili Erik A. Saudek, J. Z. Novák, František Vrba Praha: Mladá fronta, 1966.

Pelán, Jiří: „Klasicismus – geneze a vývoj“. In: Tureček, Dalibor a kol. Český a slovenský literární klasicismus: synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno: Host, 2017, s 15–76.

Saudek, E. A.: Labuť a růže: překlady poezie od Shakespeara k Rilkovi. Praha: Aurora, 1997.

Sévigné, Marie de Rabutin Chantal: Rozhovory na dálku: výbor z dopisů. Přeložila Alena Hartmanová. Praha: Odeon, 1977.

Stromšík, Jiří: „Grimmelshausen a barokní literatura“. In Týž, Od Grimmelshausena k Dürrenmattovi: kapitoly z německé literatury. Jinočany: H & H, 1994, s. 9–18.

Last update: Soukupová Klára, Mgr., Ph.D. (03.01.2022)
Syllabus - Czech

dr. Soukupová

Tematické bloky:

1) Romantismus jako kulturně-historická epocha i transhistorický pojem: charakteristické rysy romantismu, literární žánry, postavy, témata, zobrazení přírody, romantická tragika i ironie, preromantismus (Sturm und Drang, J. W. Goethe, F. Schiller, J. G. Herder)

2) Německý romantismus a jeho nábožensko-mystická povaha, romantický anarchismus, hororová povídka (Novalis, L. Tieck, W. H. Wackenroder, F. Hölderlin, H. Heine, E. T. A. Hoffmann aj.)

3) Francouzský a anglický romantismus, varianty historického románu a proměny titánství G. G. Byron, S. T. Coleridge, W. Wordsworth, P. B. Shelley, W. Scott, A. Dumas, V. Hugo, F. R. de Chateuabriand aj.)

4) Specifické rysy ruského a polského romantismu (A. S. Puškin, M. J. Lermontov, A. Mickiewicz)

5) Postromantismus a nástup realismu: absurdita romantismu a grotesknost sentimentalismu (G. Flaubert, Stendhal)

6) Realismus a naturalismus v literatuře a výtvarném umění: sociologické a kulturní předpoklady realismu a naturalismu, otázka zobrazení, psychologizace postav (H. de Balzac, G. de Maupassant, G. Flaubert, É. Zola, F. M. Dostojevskij, A. P. Čechov, L. N. Tolstoj, H. Ibsen, M. Twain)

7) Pozitivismus v umění, filozofii a umělecké kritice (H. Taine, É. Hennequin)

8) Francouzští prokletí básníci, anglický a francouzský dandysmus, nástup dekadence, symbolismu a impresionismu (Ch. Baudelaire, P. Verlain, A. Rimbaud, Th. Gautier, J. B. d´Aurevilly aj.)

9) Ontogeneze modernismu, modernity a moderny, předstupně avantgardy: vymezení pojmů v rámci sociologických, uměleckých a kulturních proměn na konci 19. století

dr. Pelánová

 

datum

téma

Programové teze

Texty

11. 10.

+18. 10

Úvod do předmětu. Montaigne

Žánr eseje a jeho vývoj u Montaigne. Náboženské války a vratkost světa. Křesťanský stoicismus jako lék proti nejistotě.

O výchově dětí, O umění rozmlouvat

 

 

(+ E. Auerbach)

25. 10.

Baroko – úvod.

Barokní evropská lyrika

Významné žánry.

Manýrismus, petrarkismus.

Vztah k renesanci, proměna světonázoru, hodnot životních i uměleckých.

Michelangelo, T. Tasso, W. Shakespeare, G. Herbert, J. Donne, P. Fleming

(+ V. Černý)

29. 11

Pikareskní román

Postava pícara, koncept odkouzlení (desengaño) a problém poznání světa. Síla ducha a význam ostrovtipu.

Quevedo: Život rošťáka (licenciát Cabra)

 

(+ L. Spitzer, J. Stromšík, R. Alewyn)

6. 12 +13. 12.

Klasicismus – úvod. Drama

Normativnost klasické poetiky (kritika Corneillova Cida od J. Chapelaina, poetika N. Boileaua).

Racine: Faidra nebo Molière: Misantrop

 

(+ J. Pelán, J. P. Kučera)

samostudium

Osvícenství

Víra v rozum, dějinný optimismus a představa organického pokroku. Anglický deismus. Nástup „měšťanského“ umění v Německu. Diderotova (a Lessingova) teorie umění. Pojem génia.

Voltaire: Candide

Goethe: Metamorfóza rostlin

 

 

 

 

(+ Diderot)

20 12.

Vývojový román 18. století

Defoe, Fielding, Sterne; volná esejističnost a instance vypravěče bez nutnosti pravděpodobnosti a realistického efektu či sevřeného děje (potenciální alegoričnost, modelovost). Zdokonalení ctnosti a kompromis se světem jsou možné.

Goethe: Vilém Meister /

L. Sterne: Život a osudy blahorodého pana Tristrama Shandyho

3. 1.

Román v dopisech

Postava-typ: člověk a svět (Laclos). Nástup nové citovosti ve 2. pol. 18. stol.:  Rousseauova Nová Héloïsa, Goethův Werther.

Laclos: Nebezpečné známosti

samostudium

Goethův Faust

Výstavba dramatu, charakter a dvojnictví hlavních postav F. a Mefistofela, epizody (Markétka, Helena, sestup k Matkám, stavba hráze).

 

 

 

 

(+ Pokorný a kol., Anderegg)

Last update: Blinková Pelánová Eva, Mgr. et Mgr., Ph.D. (29.09.2021)
Course completion requirements - Czech

dr. Soukupová

Zápočet se uděluje za účast na semináři, referát a odevzdaný seznam četby s náležitými bibliografickými údaji.

(V případě distanční výuky: zápočet se uděluje za aktivitu při zpracování online zadávaných úkolů a vypracování referátu. Zadání referátu a jeho podoba bude upřesněna v informacích k prvnímu semináři ZS.)

dr. Pelánová

Semestr je zakončen zápočtovým testem. Účast na něm je podmíněna systematickým samostudiem a přípravou zadávaných interpretačních okruhů k jednotlivým textům v čítance. Žádoucí je aktivní účast na společné interpretační práci v semináři, ať už při běžné výuce, nebo v on-line prostředí.

Last update: Blinková Pelánová Eva, Mgr. et Mgr., Ph.D. (29.09.2021)