SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Cognitive Linguistics - OPNC2C122B
Title: Kognitivní lingvistika
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / 15 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D. (23.01.2020)
Cognitive linguistics, linguistic paradigms, language and culture, ethnolinguistics, anthropolinguistics, key cultural words, linguistic picture of world, metaphor, metonymy, metaphorical schemes, stereotypes and prototypes, cognitive linguistics and school, construction grammar.
Literature - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D. (23.01.2020)

IMAIOVÁ, M. Jazyk a myšlení. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3675-7.

LAKOFF, George a JOHNSON, Mark. Metafory, kterými žijeme. Překlad Mirek Čejka. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 282 s. Teoretická knihovna; sv. 3. ISBN 80-7294-071-6.

LAKOFF, George. Ženy, oheň a nebezpečné věci: co kategorie vypovídají o naší mysli. Překlad Dominik Lukeš. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2006. 655 s. Paprsek; sv. 11. ISBN 80-86138-78-X.

PACOVSKÁ, Jasňa. K hlubinám študákovy duše: didaktika mateřského jazyka v transdisciplinárním kontextu. 1. vyd. V Praze: Karolinum, 2012. 242 s. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia, 166. ISBN 978-80-246-2152-4.

VAŇKOVÁ, Irena et al. Co na srdci, to na jazyku: kapitoly z kognitivní lingvistiky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 343 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze; 6. ISBN 80-246-0919-3.

VAŇKOVÁ, Irena. Nádoba plná řeči: (člověk, řeč a přirozený svět). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 312 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze; 11. ISBN 978-80-246-1122-8.

Monotematické číslo časopisu Didaktické studie "Kognitivní vědy v teorii a praxi jazykového vyučování" (2014). 

Sborníkové studie - budou zadány dle aktuální práce na semináři. 

 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D. (23.01.2020)

Diskuse nad tématy viz anotace.

Požadavky k zápočtu: pravidelná aktivní účast (max. 1 absence), závěrečný test.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html