SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Rhetorics and Culture of Speech - OPNC2C102A
Title: Rétorika a kultura mluveného projevu
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 64 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Z//Is interchangeable with: OPNZ0C139A
Annotation -
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (13.09.2019)
Developping communicative skills. History of rhetorics, principles, styles, speech figures.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (13.09.2019)

Cíl kurzu: Seznámit studenty s dějinami rétoriky a teorií, vybavit studenty praktickými dovednostmi pro komunikaci mluvenou formou jazyka. Na pozadí základních teoretických znalostí jazykovědných a historických a s vědomím  interdisciplinárních souvislostí produkce řeči by student měl být schopen vystavět strukturovaný, tematicky jednotný a stylisticky vyrovnaný mluvený útvar.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (13.09.2019)

HÁJKOVÁ, Eva. Rétorika pro pedagogy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 208 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1990-0.

KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 247 s. ISBN 9788024726526.

KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Vyd. 2., dopl. Praha: Karolinum, 2010, 190 s. ISBN 978-80-246-1829-6.

SZYMANEK, Krzysztof, Krzysztof A WIECZOREK a Andrzej S WÓJCIK. Umění argumentace: úlohy na zkoumání argumentů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, 148 s. ISBN 80-244-0834-1.

VALIŠOVÁ, Alena. Asertivita v rodině a ve škole aneb Zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli. Vyd. 3., upr. Jinočany: H & H, 1998, 181 s. ISBN 80-86022-41-2.

VÁVRA, Vlastimil. Mluvíme beze slov. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990, 308 s. ISBN 80-7038-128-0.

KRAUS, Jiří. Člověk mluvící: řečníci bez tribuny čtením i poslechem. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2011, 241 s. ISBN 978-80-7335-258-5.

KRAUS, Jiří. Rétorika v evropské kultuře i ve světě. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2011, 248 s. ISBN 978-80-246-2001-5.

LOTKO, Edvard. Kapitoly ze současné rétoriky. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, 202 s. ISBN 978-80-244-2309-8.

BECK, Gloria. Zakázaná rétorika: 30 manipulativních technik. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 266 s. ISBN 978-80-247-1743-2.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (13.09.2019)

Minimální docházka 80 %, aktivní účast v seminářích, průběžné studium literatury zadávané k tématům, prezentace připraveného reprezentativního mluveného projevu (pro PS).

 

Podmínky pro udělení zápočtu:

- docházka (nejvýše dvě absence);

- přednesení připraveného projevu na téma vztahující se k obsahu studia;

- projev může být přednesen s oporou (osnova, prezentace), nesmí však jít o projev čtený;

- projev má mít délku 10-15 minut;

- projev musí být přednesen ve spisovné češtině a být prost artikulačních nedostatků..

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html