SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Comprehensive exam - English and American literature - OPNA2A115A
Title: Klauzurní práce z anglického jazyka - anglická a americká literatura
Guaranteed by: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, CT [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Attributes: K
Co-requisite : OPNA2A112A, OPNA2A113A
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (01.02.2020)
Písemná klauzurní práce z anglicky psané literatury v podobě akademické eseje na literárně historické nebo literárně teoretické téma. Student si volí jedno téma ze dvou nabízených, pro svou argumentaci využívá odkazy na anglicky psanou literaturu, se kterou se během svého studia seznámil v rámci literárních kurzů, případně kterou sám přečetl mimo seznam povinné četby.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (01.02.2020)

Viz doporučená literatura k jednotlivým kurzům anglicky psané literatury.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (01.02.2020)

Úspěšné zvládnutí eseje, student má celkem tři pokusy. Jazyková úroveň je součástí hodnocení práce - požadovaná úroveň je C1-C2 (dle CEFR).

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (01.02.2020)

Předmět není vyučován - není sylabus.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html