SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
The course of Tourism, Games and Outdoor activities - OPMN0T119A
Title: Kurz turistiky, her a pobytu v přírodě
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Extent per academic year: 5 [days]
Capacity: unknown / 120 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
PaedDr. Jana Hájková
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Bc. Michael Kupilík
Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
PaedDr. Ladislav Pokorný
Mgr. Lukáš Teplý
Mgr. Milena Vagaja, Ph.D.
Pre-requisite : OPMN0T110A
Is interchangeable with: OKMN0T119A
Annotation -
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (12.01.2024)
residential course over several days. It is focused on training skills and theoretical knowledge in the field of outdoor summer activities. It focuses in particular on safety in the natural environment, outdoor games and exercises, non-traditional games, orientation in nature and the basics of orienteering, rope courses, cycling and walking and water tourism. There may be physical contact in accordance with proper teaching methodology and in the administration of rescue and assistance.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (12.01.2024)

Cílem předmětu je seznámit studenty se sporty a aktivitami v přírodě, se zásadami bezpečnosti při outddoorových aktivitách a didaktickými zásadami pro vedení a organizaci těchto aktivit.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (12.01.2024)

Pobytový kurz v délce 5 dní.

Předmět je hodnocen 2 krediry, celková časová zátěž studenta odpovídá 60 hodinám.

Praktická výuka: 40 hodin

Příprava na výuku a samostudium: 20 hodin

Literature - Czech
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (12.01.2024)

BALÁŠ, J., VOMÁČKO, L., FRAINŠIC, M., ŠAFRÁNEK, J. Multimediální učebnice Turistika a sporty v přírodě. Praha: FTVS, 2013. ISBN: 978-80-87647-13-4. Dostupné z: http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/turistika/ 

DVOŘÁKOVÁ, H., ENGELTHALEROVÁ, Z. A kol. Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum. 2017. ISBN 978-80-246-3308-4   

HNÍZDIL, J., KIRCHNER, J. Orientační sporty. Praha: Grada, 2005. ISBN: 80-247-1058-7 

HRABINEC, J. a kol. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum. 2017. ISBN 978-80-246-3625-2   

KIRCHNER, J. a HNÍZDIL J. Orientační hry nejen do přírody. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 100 s. ISBN 80-247-0798-5. 

MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2000, 292 s. ISBN 80-85783-29-0.

NEUMAN, J. a kol. Turistika a sporty v přírodě. Praha: Portál, 2000. ISBN: 978-80-262-0322-3

NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál, 2014. ISBN: 80-247-1058-7

NEUMAN, J., TURČOVÁ, I. Turistika a sporty v přírodě. Přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě. Praha: Falon, 2022. ISBN: 978-8087432-32-7

NEUMAN, J., VOMÁČKO, L., & VOMÁČKOVÁ, S. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha: Portál, 1999. ISBN: 80-7178-292-0

ŠAFRÁNEK, J. Cyklistika pro děti a jejich rodiče. Praha: Portál, 2000. ISBN: 80-7178-439-9

TURČOVÁ, I., BARTŮNĚK, D. Vzdělávací a zážitkové programy výchovy v přírodě. Praha: Portál, 2023. ISBN: 978-80-262-2030-5

 

 

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (12.01.2024)

Základy orientace a orientační běh - práce s mapou, buzulou, orientační schopnosti

Hry a cvičení v přírodě, lanové dráhy

Netradiční hry - softbal, ringo, lakros atd.

Základní znalosti přírody, ekologie, ekohry

Cykloturistika, ovládání kola, jízda zručnosti, základy bezpečnosti

Pěší a vodní turistika, ovládání plavidla, základy bezpečnosti

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (12.01.2024)

Aktivní účast na výuce v plném rozsahu

Prokázání získaných praktických dovedností a teoretických znalostí

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html