SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Introductory Educational Course with Practice - OPMN0N104A
Title: Úvodní pedagogický kurz s praxí
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / 96 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Veronika Bačová
doc. PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Mgr. Iva Kolandová
Mgr. Michaela Králová, Ph.D.
PhDr. Jana Krátká, Ph.D.
PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Mgr. Markéta Sochovská
Is interchangeable with: OKMN0N104A
Annotation -
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (15.09.2021)
This course is the first of a number of practices that a student attends during studies. It therefore fulfills a crucial motivational function.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (14.09.2022)

 

Předmět je prvním z řady praxí, které student během studia oboru absolvuje.  Plní tedy zásadní motivační funkci.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (14.09.2022)

Studenti se v průběhu semestru připravují na výuku po stránce teoretické (studium textů doporučení literatury) a po stránce praktické (příprava na úkoly realizované pod vedením fakultního  učitele v rámci týdenní praxe, zpracování úkolů zadaných vyučujícím kurzu, např. rozhovor s fakultní učitelkou, dětmi, příprava a zpracování pozorování z praxe, příprava mikrovýstupů s žáky atd.).
 
Vyčíslení studijní zátěže: 24 h přímé výuky, 8h příprava na výuku, 6h samostudium literatury, 5h práce se studijními materiály, 30h plnění průběžných úkolů, 8h seminární práce (esej), 5h příprava na zápočet. Celkem 86h.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (14.09.2022)

Povinná literatura:

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 2011. ISBN: 978-80-262-0043-7.

G. D. FENSTERMACHER, G. D. J. F. SOLTIS J. F. Vyučovací styly učitelů.  Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-471-7.

SPILKOVÁ, V., TOMKOVÁ, A., MAZÁČOVÁ N., KARGEROVÁ, J. a kol.: Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů.  Praha. Retida, 2015, 197 stran, 978-80-7290-832-5.
PÍŠOVÁ, M. (Ed.). Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-024-8.
SPILKOVÁ, V., TOMKOVÁ, A. a kol. Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 2010. ISBN 978-80-7290-496-9.

Doporučená literatura:

KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha: Portál, 2003, 228 stran. ISBN 80-7178-695-0.

PÍŠOVÁ, M. (Ed.). Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-024-8.

SPILKOVÁ, V., TOMKOVÁ, A. a kol. Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 2010. ISBN 978-80-7290-496-9.

TOMKOVÁ, A. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: PedF UK, 2007. ISBN 978-80-7290-315-3.

TOMKOVÁ, A., SPILKOVÁ, V., PÍŠOVÁ, M.. MAZÁČOVÁ, N., KRČMÁŘOVÁ, T., KOSTKOVÁ, K., KARGEROVÁ, J. Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnotící arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN: 978-80-87063-64-4. Dostupné z: http://www.nuv.cz/file/54/

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (14.09.2022)

Náslechy a skupinová reflexe

Diskuze s vyučujícími a vedením školy

Syllabus -
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (14.09.2022)

Organization and course of practice:

In the framework of the Introductory Educational Course, students acquaint themselves with a particular school as an organisation, gains a basic idea of the functioning of the school, the structure of the school day and the lesson. Students think about the observed reality and compares it with their own experience. It seeks a functional form of observation record and formulates questions that arise from observations. It is aware of its own motivation to study the chosen field. It bases its own reflective documentation of practice (or student portfolio) and understands its meaning.

Organisationally, the course is realised in the form of student observation under the supervision of a teacher from the Faculty of Education at elementary school. Students in smaller groups are observing in 1st  grade classes, discuss with class teachers and school leaders and participates in reflective seminars.  Students fulfill the sub-tasks set by the supervisor. In the case of interest, students are allowed to realise independent management of selected activity at the end of the practice also they can teach part of the lesson on the basis of the pre-consulted preparation.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (14.09.2022)

1.       100% docházka

2.       Esej Já budoucí učitel

3.       Další dílčí úkoly dle pokynů konkrétního vedoucího praxe

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html