SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Child and mathematics II - OPMN0M170A
Title: Dítě a matematika II
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unknown / 80 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D.
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Mgr. Tereza Kottová
Mgr. Jana Macháčková, Ph.D.
Mgr. Karolína Mottlová
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Pre-requisite : OPMN0M158A, OPMN0M162A
Is interchangeable with: OKMN0M170A
Annotation -
The subject consists of three modules. Each student chooses one of them. Module A. Math club The work in the seminar is focused on the implementation of a math club directly at school. Students choose different methods to bring as much data as possible from the circle for processing. This will be followed by a didactic analysis of the student's leadership of the group and the collected materials and reflection on the contents of the next group. Module B. Didactic situations in the teaching of mathematics and individual approaches to pupils. The course is aimed at strengthening the professional competences of students and a deeper connection between theory and practice. Students will get to know the methods and forms of work that enable an individual approach to children with different needs and abilities in order to enable the optimal development of each child in one class. The means will be mathematical topics, which are crucial in the first grade. Students will be introduced to the principles of inquiry-based teaching in mathematics and will have the opportunity to try some of these approaches with children in practice. Students will also have the opportunity to work with children who need more support during teaching (specific learning disabilities, physical handicap, etc.). It will include reflection of one's own activities while working with children, but also collective reflection of the entire group. We will also try to focus on peer assessment Module C. Formative assessment in mathematics teaching The course is focused on developing the future teacher's ability to lead responsive teaching and on other topics that are not covered in regular teaching, e.g. working with parents, developing pupils' personality characteristics, diagnostics, analysis of student solutions and video recordings. Space will be given for the inclusion of topics requested by a group of students and also for visits to alternative schools (Opem Gate, Scio school, small classes, ...).
Last update: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (23.02.2024)
Aim of the course - Czech

Cílem všech modulů je vést studenty k dovednosti

a) pronikat do myšlení žáků

b) vést práci třídy/skupiny žáků tak, aby každý žák měl příležitost ke svému individuálnímu rozvoji

c) evidovat průběh výukové jednotky tak, aby bylo možné ji v budoucnu použít v pedagogické práci

d) formulovat cíle výukové jednotky a efektivně ji reflektovat

 

Last update: Jirotková Darina, doc. RNDr., Ph.D. (31.01.2024)
Descriptors - Czech

Předpokládané časové zatížení studentů je celkem 75 h

přímá výuka - 3 h týdně, celkem 36 h

příprava na semináře, celkem 20 h

čtení odborné literatury 8 h 

zpracování průběžných úkolů a závěrečného portfolia  - 11 h

V případě, že semináře přejdou do online formy, tak zde budou uvedeny odkazy na distanční výuku.

Last update: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (23.02.2024)
Literature - Czech

Hejný, M., Kuřina, F.: Dítě, škola a matematika. Konstruktivistické přístupy k vyučování. Portál, Praha 2001, stran 187, ISBN 80-7178-581-4.

Hejný, M. Vyučování orientované na budování schémat: Aritmetika 1. stupně. Praha : UK v Praze, PedF, 2014.

Jirotková, D. Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie. Praha : UK v Praze, PedF, 2010.

Z. Kolláriková, B. Púpala (Eds.): Předškolní a primární pedagogika, Predškolská a elementárna pedagogika. Portál, Praha 2001, ISBN 80-7178-585-7.

M. Hejný, J. Novotná, N. Stehlíková: Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 2, Univerzita Karlova v Praze ? Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN 80-7290-189-3

Stehlíková, N.: Konstruktivistické přístupy k vyučování matematice. In: (Eds.) M. Hejný, J. Novotná, N. Stehlíková: Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 1, Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN 80-7290-189-3(1. sv.) s. 11-22.

Rendl, M., Vondrová, N. a kol. Kritkcá místa matematiky na základní škole očima učitelů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2013. ISBN 978-80-7290-723-6.

Vondrová, N., Rendl, M., Havlíčková, R., Hříbková, L., Páchová, A., Žalská, J. Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3234-6.

Odvárko, O., Kadleček J.: Přehled matematiky pro základní školy a víceletá gymnázia. Prometheus. Prha  2004, 2022.

Vondrová, N.: Didaktika matematiky jako nástroj zvládání kritických míst. Praha : UK, Pedf, 2020.

učebnice matematiky pro 1. stupeň základní školy (české, slovenské a jiné zahraniční)

Literatura doporučená pro jednotlivé moduly je uveřejněa v kurzu v Moodlu

Last update: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (23.02.2024)
Teaching methods - Czech
Všechny moduly jsou vedeny formou pracovních dílen a diskuzí o zadaných tématech.
Last update: Jirotková Darina, doc. RNDr., Ph.D. (31.01.2024)
Syllabus - Czech

Obsahy jednotlivých setkání budou důsledně provazovat a obohacovat zkušenosti studentů z praxí (průběžné z DM, asistentské k oborovým didaktikám) s tématy probíranými na teoretické úrovni v předmětu Didaktiky matematiky III. 

Ke všem modulům je přiřazen kurz v Moodlu, do kterého budou vkládány potřebné materiály. Ppřístup do Moodlu bude sdělen studentům při prvním setkání. 

Last update: Jirotková Darina, doc. RNDr., Ph.D. (31.01.2024)
Course completion requirements - Czech

Ke klasifikovanému zápočtu je nutné:

- aktivní účast na seminářích
- obhajoba portfolia zkompletovaného ze zimního i letního semestru se zdůrazněním osobního posunu od zimního semestru. 

Last update: Jirotková Darina, doc. RNDr., Ph.D. (31.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html