SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
ICT Didactics - OPMN0I142A
Title: Didaktika informačních technologií
Guaranteed by: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / 78 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://moodle.it.pedf.cuni.cz/
Note: enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
PhDr. Jakub Lapeš
PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
PhDr. Daniel Tocháček
PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Pre-requisite : OPMN0I124A
Is interchangeable with: OKMN0I142A
Annotation -
Last update: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (12.05.2019)
The subject is focused on constructivist (and constructionist) approach to teaching, development of competences in the field of specific robotics - educational robotics, development of algorithmic thinking, development of information literacy and development of work with didactic technology and interactive devices. The course is focused on the acquisition of didactic competences necessary for the implementation of computer science teaching at primary education. Elementary schools in the context of current trends. Through activities related to algorithmization and programming, it creates space for acquiring the knowledge and skills necessary for the development of computer science thinking in pupils of the primary education. Elementary school, regardless of the use of a particular programming environment. It introduces students to the possibilities of integration of interactive / digital technologies into the educational process at the primary education.
Aim of the course -
Last update: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (12.05.2019)
 • to introduce educational robotics to student teachers abd to present them ways how to implement some available tools, aids, platforms and robotic sets into primary school education
 • to introduce a typology of interactive devices and their options for teaching in primary school education

 • to introduce examples of teaching methodology for computational thinking development in primary education

 • to gain experiences with simple didactic methods how to develop algorithmic and computational thinking of primary school pupils using different programming and robotic platforms and sets, especially then in Scratch

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (23.01.2023)

Pro podporu studia je využit LMS Moodle (obsahuje výukové a další materiály)

V případě plně distanční výuky bude online komunikace vedena prostřednictvím fakultních MS Teams (po přihlášení) a veškeré informace (adresa moodle kurzu + klíč k zápisu; url pro MS Teams; další informace ke kurzu) budou poslány e-mailem prostřednictvím SIS všem zapsaným účastníkům kurzu; kurz bude probíhat heterogenní formou v rozvrhované době dle SIS.

základní deskriptory:

asistence žákům a příprava na ni: 23 hodin
samostudium: 25 hodin

Literature - Czech
Last update: PaedDr. Eva Battistová (04.04.2019)

LOVÁSZOVÁ, G., PALMÁROVÁ Viera a CÁPAY, Martin. Didaktika programovania pre ZŠ 2: línia: didaktika informatiky a informatickej výchovy. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2011. ISBN 978-80-8118-091-0.

VANÍČEK, Jiří. Informatika pro 1. stupeň základní školy: informační a komunikační technologie. Brno: Computer Press, 2012. 88 s. ISBN 978-80-251-3749-9.

HAVELKA, Martin a STOFFOVÁ, Veronika. Robotika - stavba a programování robotů [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. Studijní texty. ISBN 978-80-244-5194-7.

ALIMINIS, D et al. Teacher Education on Robotics- EnhancedConstructivist Pedagogical Methods. Athens: ASPETE, 2009, ISBN978-960-6749-49-0.

Další zdroje e-učebnic a materiálů, např. imysleni.cz (další zdroje dle LMS Moodle)

Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Eva Battistová (04.04.2019)

Jednotlivé tématické celky:

 • edukační robotika u žáků mladšího školního věku

 • interaktivní zařízení a další didaktická technika

 • rozvoj algoritmického myšlení u žáků mladšího školního věku

Základy algoritmizace, dětské programovací jazyky.

 • příklady využívaných prostředí:Kodu, Minecraft EDU, Scratch

 • příklady využívaných online aktivit: code.org, cs.unplugged

Robotické hračky, využití pro výuku algoritmizace.

 • příklady využívaných robotických hraček: Beebot, Ozobot, Edison

 • příklady využívaných robotických stavebnic: WeDo

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (23.01.2023)

Hodnocení bude probíhat na základě zpracovaných dílčích úkolů v rámci celého semestru v oblasti rozvoje algoritmického myšlení a v závislosti na využitých didaktických prostředků, tj. programovatelných stavebnic, robotických hraček (daných LMS Moodle).

Pro úspěšné zakončení předmětu je potřeba získat určitý počet procent:

70 % - 79 % - dobře

80 % - 89 % - velmi dobře

90 % - 100% - výborně

Úkoly budou prioritně opravovány po ukončení doby pro jejich vytvoření. V případě, že existuje potřeba studentky/studenta o opravu úkolů v dřívějším termínu kontaktuje konkrétního vyučujícího, který daný úkol opravuje. V případě, že je nutné řešit další záležitosti ohledně předmětu, ukončení nebo zápisu předmětu, kontaktujte garanta předmětu. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html