SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
History of algebra - OPMM2M111A
Title: Historie algebry
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OKNM3M024A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (03.02.2022)
The aim of the course is to provide students of mathematics education with basic ideas of ​​the history of algebra. The course provides basic information about the most important figures and main stages in the historical development of algebra. The lecture will cover the following topics: Development of pre-symbolic algebra as an art of solving equations. Tartaglia, Cardano and the discovery of solution of cubic equations. Casus irreducibilis and the emergence of complex numbers. The unsolvability of a general algebraic equation of degree higher than the fourth. The resolvent of an equation and reduction of the degree of the equation. Proof of unsolvability of the quintic (Ruffini, Galois, Abel) and the change in the subject of algebra in the 19th century.
Descriptors - Czech
Last update: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (03.02.2022)
Celková časová zátěž studenta 135,0
   
Přidělené kredity 5
Zakončení Z
   
Přímá výuka  
   
Cvičení: 15 hod
   
Příprava na výuku  
   
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 60 minut
Samostudium literatury (za semestr) 45 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 20 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 20 hodin
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 20 hodin
Příprava na zápočet 6 hodin
   

 

Literature - Czech
Last update: STEHLIKO (10.09.2019)

D. J. Struik, Dějiny matematiky , Praha 1963

A. P. Juškevič, Dějiny matematiky ve středověku, Praha 1978

J. Šedivý a kol., Světonázorové problémy matematiky I -III (1983 -1985)

E. Fuchs a kol., Světonázorové problémy matematiky IV

Diedonné: Geschichte der Mathematik 1700-1900 (1985)

M. Kline, Mathematical thought from ancient to modern time (1972)

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (03.02.2022)

Po domluvě s přednášejícím si student zvolí téma, na které vypracuje esej.

Esej spočívá ve výkladu zvoleného historického textu z dějin algebry a jeho zhodnocení

jak z pohledu dnešní matematiky (zda se pojmy a postupy použité v textu používají

i dnes) tak také z pohledu didaktiky (zda příklady z textu lze využít ve výuce na ZŠ a SŠ).

Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (03.02.2022)

Rozvoj algebry jako nauky o řešení rovnic.

Tartaglia, Cardano a objev řešení kubických rovnic.

Casus irreducibilis a komplexní čísla.

Neřešitelnost obecné algebraické rovnice stupně vyššího než čtvrtého.

Resolventa a snižování stupně rovnice.

Důkaz neřešitelnosti (Ruffini, Galois, Abel) změna předmětu algebry v 19. stol.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html