SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Final examination from mathematics - OPMM2M104A
Title in English: Klauzurní práce z matematiky
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 CT [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Attributes: K
Annotation -
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (25.10.2017)
Tato zkouška je konána třikrát ročně v určitém předstihu před SZZ: v prosinci nebo lednu, v květnu nebo červnu a v srpnu nebo září. Do tohoto předmětu se student přihlásí kdykoli během studia, je možné se do něj přihlásit pouze jednou. Možnost skládat zkoušku se přesouvá automaticky do dalších semestrů a let, student má celkem tři pokusy.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (29.07.2018)

Obsah klauzurní práce tvoří řešení dvou úloh – úlohy jsou vytvářeny na základě úloh ze sbírky maturitních úloh: Zhouf, J.: Písemné maturitní zkoušky do gymnaziálních tříd se zaměřením na matematiku, PedF UK Praha, 2014. Úlohy jsou řešitelné metodami středoškolské matematiky. Je dovolen jen kalkulátor (nikoli grafický). Žádná jiná technická zařízení není dovoleno používat, a to ani mobilní telefony. Není dovoleno používat žádné písemné materiály. V zadání se může objevit libovolná úloha z tohoto vydání, neexistuje žádné omezení (tedy rokem, chybou ve vydání, či zaměřením úlohy). Řešení některých úloh je k dispozici na kmdm.pedf.cuni.cz, v sekci Studentům.

Registration requirements - Czech
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (25.10.2017)

Do tohoto předmětu se student přihlásí kdykoli během studia, je možné se do něj přihlásit pouze jednou. Možnost skládat zkoušku se přesouvá automaticky do dalších semestrů a let, student má celkem tři pokusy.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html