SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Selected topics in psychometrics - OPDQ1P119B
Title: Vybraná témata z psychometrie
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023 to 2023
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Extent per academic year: 20 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Additional information: https://www.cs.cas.cz/martinkova/NMST570.html
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět představuje hlavní témata z psychometrie a statistické modely používané v analýze znalostních a psychologických testů. Metody jsou demonstrovány na reálných datech např. z maturity, přijímacích a jiných testů. Praktická cvičení využívají volně šiřitelné statistické prostředí R, představen je také další software.
Last update: Martinková Patrícia, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je představit hlavní témata psychometrie a metody pro analýzu znalostních a psychologických testů.

Last update: Martinková Patrícia, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Literature - Czech
Martinková, P., & Hladká, A. (2023). Computational Aspects of Psychometric Methods: With R (1st ed.). Chapman and Hall/CRC. https://doi.org/10.1201/9781003054313
Last update: Martinková Patrícia, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Teaching methods - Czech
Přednáška a cvičení.
Last update: Martinková Patrícia, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Requirements to the exam - Czech
Vypracování zadaných úkolů, odevzdání a obhájení závěrečného projektu.
Last update: Martinková Patrícia, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Syllabus - Czech
  • Úvod do měření ve vzdělávání
  • Tradiční položková analýza
  • Reliabilita a validita
  • Regresní modely pro popis vlastností položek
  • Modely tzv. teorie odpovědi na položku
  • Detekce odlišného fungování položek pro skupiny
  • Počítačové adaptivní testování
Last update: Martinková Patrícia, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Entry requirements - Czech
Předpokládá se znalost základních statistických metod.
Last update: Martinková Patrícia, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Registration requirements - Czech
Předpokládá se znalost základních statistických metod.
Last update: Martinková Patrícia, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Course completion requirements - Czech
Aktivní účast, vypracování zadaných úkolů, závěrečný projekt - obhajoba v rámci ústní zkoušky.
Last update: Martinková Patrícia, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html