SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Case learning - OPDP1Q116B
Title: Věcné učení
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Teacher(s): PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Interchangeability : OD0513005
Is interchangeable with: OD0513005
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (08.10.2020)
Cílem předmětu je konzultované studium odborné literatury relevantní pro odbornou orientaci studenta. Výuka je organizována tzv. monografickým způsobem. Na konzultaci si student dojedná konkrétní publikace, které chce prostudovat, a otázky, s nimiž se na vybrané publikace hodlá obracet. Atest student získává, když na setkání s vyučujícím přednese a obhájí odpovědi, které na své otázky ze studovaných publikací získal.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (08.10.2020)

V předmětu je nutné prostudovat tři monografie. Jedna musí být v angličtině. Minimálně dvě si student vybírá z následujícího seznamu; jednu může zvolit na základě vlastní rešerše.

PIAGET, Jean a INHELDEROVÁ, Bärbel. Psychologie dítěte. (Praha: SPN, 1970; Praha: Portál 1997-2007)

Hlavní Piagetova díla (případně se spoluautory), k nimž je Psychologie dítěte úvodem (před lomítkem rok vydání originálu/za lomítkem první vydání anglického překladu)

 Language and thought in the child - 1923/1926

 The child's conception of the world - 1926/1929

 The child's conception of physical causality - 1927/1930

 The moral judgment of the child - 1932/1932

 The origins of intelligence in children - 1936/1952

 The child's construction of reality - 1937/1954

 The child's conception of number - 1941/1952

 The child's construction of quantities - 1941/1974

 Play, dreams and imitation in childhood - 1945/1951

 The child's conception of time - 1946/1969

 The child's conception of movement and speed - 1946/1970

 The child's conception of space - 1948/1956

 The child's conception of geometry - 1948/1960  The origin of the idea of chance in children - 1951/1975

 The growth of logical thinking from childhood to adolescence - 1955/1958

 The early growth of logic in the child - 1959/1964

(pozn. texty lze samozřejmě číst v kterékoliv reedici a ve francouzštině)

GOODENOUGH, Florence L. (1975; 1926) Measurement of Intelligence by Drawings. New York: Arno Press. HARRIS, Dale B. Children's Drawings as Measures of Intellectual Maturity; A Revision and Extension of the Goodenough Draw-a-Man Test. New York, Harcourt, Brace & World, 1936.

JIRÁNEK, František, HOLUBÁŘ, Zdeněk a LOMOVÁ, Božena. Otázky psychologie učení: chápání pořádacích a syntaktických vztahů u dětí. Praha: SPN, 1966.

JIRÁNEK, František. Rozvoj myšlení žáků mladšího školního věku při učení základům dějepisu. Praha: Ústav pro učitelské vzdělání na UK v Praze, 1974.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (08.10.2020)

Obhajoba v rámci předmětu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html