Stress and coping strategies - OPBZ1Q006B
Title: Stres a strategie jeho zvládání
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023 to 2024
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/1, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: winter:unknown / 50 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Anna Vozková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Taťána Škanderová
Mgr. Anna Vozková, Ph.D.
Is interchangeable with: OKBZ1Q006B
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
The course acquaints students with stress issues, with its positive and negative effects, with psychological and physical manifestations of stress, and with options to prevent excessive stress. The course will cover various sources of stress, including fields of study and work. The course will provide theoretical knowledge about stress and its management, but also an opportunity for practical activities that lead to awareness of your own stress and practice effective coping strategies. The course consists of three thematic blocks providing theoretical knowledge to the key areas. To each of them, three practically oriented blocks are linked. Students will read the literature and solve the tasks according to the schedule. The seminars will be focused on reflections of self-experience and discussions of theoretical-empirical publications. Topics of the theoretical part: 1. Stress, positive and negative effects of stress, manifestations of stress; 2. Stressors, specifics of work and study stress; 3. Coping strategies, positive and negative coping strategies Topics of self-experience part: 1. Personal profile of stressors: What stresses me?; 2. Personal profile of coping strategies: How do I respond to stress ?; 3. Strengthening positive coping strategies.
Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (28.08.2019)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je seznámit studující s teoretickými koncepty a výzkumnými výsledky souvisejícími se stresem, v praktické části pak studující budou moci diskutovat a zamýšlet se nad tím, jak stres ovlivňuje jejich život a studium a hledat jak zdravými způsoby řešit zvýšenou stresovou zátěž a prakticky si i některé možnosti vyzkoušet (např. relaxaci). 

Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (10.01.2024)
Descriptors - Czech
Celková časová zátěž studenta 60,0
Zakončení Z
Přímá výuka
Přednášky: 0
Cvičení: 1
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 60 minut
Samostudium literatury (za semestr) 10 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 15 hodin
Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (09.01.2024)
Literature - Czech

PRAŠKO, Ján; PRAŠKOVÁ, Hana. Proti stresu krok za krokem: aneb jak získat klid a odolnost vůči nepohodě. Grada Publishing, 2001.

CUNGI, Charly. Jak zvládat stres: Metody a praktická cvičení. Praha. Portál, 2001, 208.

KOHOUTEK, Rudolf; ŘEHULKA, Evžen. Stresory učitelů základních a středních škol v České republice (zejména stresory způsobené učitelům žáky). Škola a zdraví, 2011, 21: 105-117.

MLČÁK, Zdeněk. K teoretickému paradigmatu psychické zátěže učitelů. Pedagogická orientace, 2017, 10.3: 12-24.

AUSTIN, Vicky; SHAH, Surya; MUNCER, Steven. Teacher stress and coping strategies used to reduce stress. Occupational therapy international, 2005, 12.2: 63-80.

SMETÁČKOVÁ, Irena; VIKTOROVÁ, Ida; ŠTECH, Stanislav; PAVLAS-MARTANOVÁ, Veronika; PÁCHOVÁ, Anna; FRANCOVÁ, Veronika; PTÁČEK, Radek. Vztah syndromu vyhoření, copingových strategií a self-efficacy mezi vyučujícími na českých základních školách. Československá psychologie, 2009, 63.4: 386-401.

Last update: Vozková Anna, Mgr., Ph.D. (14.01.2024)
Requirements to the exam - Czech

Kurz je strukturován podle tematických bloků (viz anotace). Ke každému bloku je k dispozici základní povinná a doporučená literatura a aplikační úkoly. Studující se připravují na jednotlivá setkání prostřednictvím instrukcí a materiálů v Moodlu. V jeho prostředí rovněž odevzdávají písemné úkoly a poskytují zpětné vazby ostatním. Zápočet bude udělen na základě docházky (tolerance jedné absence), kvalitní splnění všech úkolů a aktivní účasti na semináři.

Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (09.01.2024)
Syllabus - Czech

1. ÚVOD DO TÉMATU STRESU:

 • Základní teorie vztahující se ke stresu
 • Pozitivní a negativní efekty stresu
 • Projevy stresu, fungování jedince pod zvýšenou stresovou zátěží

2. STRESORY A VLIV STRESU NA VÝKON 

 • Typy stresorů 
 • Vliv stresu na studijní výkony 
 • Pracovní stres 

3. OSOBNÍ STRESOVÝ PROFIL - Co mě stresuje? 

 • Explorace vlastního profilu stresorů 
 • Vliv stresu na život studujících
 • Stresová zátěž na vysoké škole 

4. COPINGOVÉ STRATEGIE 

 • Typy copingových strategií a jejich dělení 
 • Výběr copingové strategie 
 • Prokrastinace

5. OSOBNÍ PROFIL COPINGOVÝCH STRATEGIÍ - Jak reaguji na stres? 

 • Explorace vlastích strategií 
 • Zhodnocení efektivity používaných strategií
 • Dopady nevhodných strategií

6. POSILOVÁNÍ POZITIVNÍCH COPINGOVÝCH STRATEGIÍ 

 • Psychohygiena 
 • Sociální opora 
 • Podpora psychického zdraví
Last update: Vozková Anna, Mgr., Ph.D. (14.01.2024)
Learning resources - Czech

Studijní opory jsou k dispozici v kurzu Moodle - https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7816

Kurz je strukturován podle tematických bloků (viz anotace). Ke každému bloku je k dispozici základní povinná a doporučená literatura a aplikační úkoly. Studující se připravují na jednotlivá setkání prostřednictvím instrukcí a materiálů v Moodlu. V jeho prostředí rovněž odevzdávají písemné úkoly a poskytují zpětné vazby ostatním.

Last update: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (29.09.2021)