SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Protection in Emergency - OPBY2P114A
Title in English: Ochrana za mimořádných událostí
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0 C [hours/week]
Capacity: 50 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Pre-requisite : OPBY2P105A
Annotation -
Last update: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (14.05.2019)
Learning outcomes of the course unit The course provides basic information concerning the protection of the population in emergencies. This information should be used to support pedagogical workplaces. The aim of the course is to provide students with information on how to behave during events that are considered extraordinary (eg, fire, natural disasters, danger of leakage of hazardous substances, radiation, terrorist attack, etc.).
Aim of the course -
Last update: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (14.05.2019)

The aim of the course is to provide information concerning the protection of the population in emergencies.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.12.2018)

BENEŠ, P. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Havárie s únikem nebezpečných látek, Radiační havárie. Praha: Fortuna Libri, 2010. 23 s. ISBN: 80-7168-818-

FIALA, M.; VILÁŠEK, J. Vybrané kapitoly z ochrany obyvatelstva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2010.

LINHART, P. Ochrana člověka za mimořádných událostí pro střední školy. Praha: Fortuna, 2012. 96 s. ISBN 978-80-7168-869-3.

MARÁDOVÁ, E. Ochrana člověka za mimořádných událostí. 1. vyd. Praha: Vzdělávací institutu ochrany dětí, 2007. ISBN 978-80-86991-24-5.

 

Balabán, M.; Stejskal, L. a kol. Kapitoly o bezpečnosti. Praha: Karolinum UK, 2010. 483 s. ISBN 978-80-246-1863-0.

BALEK, H. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Živelní pohromy. Praha: Fortuna, 2010. 40 s. ISBN 80-7168-830-4.

Eichler, J. Terorismus a války v době globalizace. Praha: Karolinum UK, 2010. 397 s. ISBN 978-80-246-1790-9.

FOLWARCZNY, L.; POKORN, J. Evakuace osob. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2006. ISBN 80-86634-92-2.

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Usnesení vlády ČR  č. 805 ze dne 23. 59jna 2013.

RICHTER, R. Komunikace s obyvatelstvem při krizových situacích. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2009. ISBN 978-80-86640-65-5.

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ve výuce budou využity metodické materiály a pomůcky (publikace, videopořady), které nabízí Hasičský záchranný sbor ČR – dostupné z http://www.hzscr.cz – zejména v sekci ochrana obyvatelstva

Requirements to the exam -
Last update: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (14.05.2019)

Credit requirements: percentage of tests (75%), one regular term and two corrective exam dates are possible.

Syllabus -
Last update: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (14.05.2019)

18.04. 2019 excursion to Prague Fire Rescue Service

1. Definition of important terms used in the field of population protection in emergencies.

2. Description, causes and consequences of events that are considered extraordinary (natural disasters, danger of leakage of dangerous substances, radiation, terrorist attack, etc.).

3. Ensuring the protection of the population in the event of a threat or emergency.

4. Guidelines on how to stay safe in the event of a threat and how to help others.

5. Legal regulations and important documents from the area of the  rescue system, population protection and fire protection.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html