SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Elective Course IV - Selected Chapters from the History of European Socio-political Thinking - OPBX2O132B
Title: Výběrový kurz IV – Vybrané kapitoly z dějin evropského sociálně-politického myšlení
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: 5 / unknown (5)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Teacher(s): PhDr. Josef Stracený, CSc.
Interchangeability : OPBX2O131B
Is interchangeable with: OPBX2O131B
Annotation - Czech
Seznámení se základní vybranou problématikou z dějin evrop. soc. - politického teoretického myšlení ( v období - antika (klasické řecké období) - novověk (konec 18.st.)
Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (22.01.2022)
Aim of the course - Czech

Přiblížit studentům na vybraných autorech a tématech vývoj evrop. soc.-politického myšlení - kontinuitu a diskontinuitu těchto názorů a přístupů

Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (22.01.2022)
Literature - Czech

latón : Ústava. Svoboda, Praha 1993
Aristoteles : Politika. Oikoymenh, Praha 1999
Machiavelli, N.: Vladař. Odeon, Praha 1969
Locke, J. Druhé pojednání o vládě. MF, Praha 1988
Rousseau, J. J.: Rozpravy. MF, Praha 1987
Tretera,I: Nástin dějin evropskáho myšlení. Paseka.Praha 2002

 

Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (22.01.2022)
Teaching methods - Czech

řednášky komginované s referáty studentů k tematům a době + společná četba a rozbor vybraných primárních zdrojů

Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (22.01.2022)
Syllabus - Czech

1. Antika : Sociálně politické myšlení Platóna

                Aristotelovo pojetí společnosti a státu a jeho kritika Platónových názorů

2. Středověk :  Sociálně politické ideje Augustina Aurelia a Tomáše Akvinského

3. Renesance:  Renesanční pojetí státu a vládnutí u N.Machiavelliho

                        Renesanční utopické teorie - u T.Mora, T.Campanelly, a F.Bacona.

4. Novověk : Nové přístupy ke státu a  politice u T.Hobbese, J.Lockea, J.J.Rouseau.

Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (22.01.2022)
Course completion requirements - Czech

K zápočtu je nezbytné přečíst primární literaturu (v urč. příp. část prác) a napsat a odevzdat v předstihu sem. práci v rozsahu 3- 5 stra. 

Zápočet spočívá v rozhovoru nad přečteným a zpracovaným textem (může nahradir referát v hodině) + doplňující otázka z přednášek

Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (22.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html