SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Choir Conducting - Working with Scores I - OPBU2H115A
Title: Řízení sboru a práce s partiturou I
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Is pre-requisite for: OPBU2H120A
Annotation -
Last update: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (27.10.2019)
The course builds on the Principles of Conducting. Musical-interpretation analysis of scores, formulation of the right solutions. Improvement in a detailed gesture that is technically accurate and at the same time musical inspiring. Teaching is grouped. Students sing or sing songs to each other, developing their intonation readiness and playing scores. At the same time, they are aware of vocal-interpretative issues (singing difficulties, rhythm, declamation, intonation, dynamics, etc.).
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (03.09.2018)

Stašek, Č. ABC začínajícího sbormistra

Jeremiáš, O. Praktické pokyny k dirigování

partitury skladeb pro dětské, ženské, mužské a smíšené sbory různých hudebních epoch a žánrů

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (31.08.2021)

Pravidelná účast ve výuce, detailní analýza studovaných skladeb a jejich dirigentské vyjádření, klavírní ztvárnění partitur, zvládnutí požadovaného penza sbor. literatury zpaměti.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html