SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Skiing instructor course - OPBT4T110C
Title: Kurz instruktora lyžování
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 25 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Annotation -
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (07.09.2023)
The course allows students to obtain a basic skiing license "Basic School Skiing Course" (formerly Instructor of Basic School Skiing), which authorizes a teacher to lead a school ski course. For this reason, the course is not intended for beginner skiers! The course includes both the theory of skiing (biomechanics, specifics of motor learning, safety of teaching, waxing, maintenance and technology of skis), as well as practice focused on the technique and didactics of downhill skiing and turning, cross-country skiing and ski tourism. After successfully passing the theory and skills test, the student will receive a "Basic School Skiing Course" license. During teaching, physical contact may occur in accordance with the correct teaching methodology.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (28.08.2023)

Cílem kurzu instruktora lyžování je připravit studenta po teoretické i praktické stránce k získání licence „Základní kurz školního lyžování“, která ho opravňuje vést samostatně školní lyžařský kurz.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (31.08.2023)

Předmět je hodnocen 4 kredity, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

přímá výuka: 50 hodin praxe + 10 hodin teorie + 5 hodin videorozborů 

příprava na zápočet: 25 hodin

samostudium a zdokonalování: 30 hodin

 

Student se účastní 7 denního kurzu, kde probíhá každý den výuka lyžování v dopoledním a odpoledním bloku a večerní blok teorie. Mimo přímou výuku se student věnuje vlastnímu zdokonalování a tréninku.

Předpokládá se dobrá vstupní úroveň lyžování  na běžeckých lyžích i sjezdových lyžích. Na kurzu neprobíhá výuka začátečníků, vyučuje se didaktika, metodika a zdokonaluje se technika běhu na lyžích a sjíždění a zatáčení na lyžích. Před účastí na kurzu je doporučeno prostudovat si povinnou literaturu. 

Literature - Czech
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (28.08.2023)

Povinná literatura

Fořterová, P., & Chrástková, M. (2020). Lyžování dětí. Praha: UK FTVS. Dostupné na: https://oddelenilyzovani.wixsite.com/lyzovani-deti

Matošková, P., Polášková, M., Chrástková, M., Gnad, T., Jindra, M., & Bílý, M. (2016). Multimediální učebnice lyžování – technika a metodika. Praha: Univerzita Karlova, FTVS. Dostupné na: https://oddelenilyzovani.wixsite.com/ucebnice-lyzovani

Matošková, P., Gnad, T., Polášková, M., & Bílý, M. (2012). Lyžování – průpravná cvičení pro zatáčení a pro běh na lyžích. Praha: UK, FTVS. Dostupné na: http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/lyzovanipc/index.html

Gnad, T. a kol. (2008). Základy teorie lyžování a snowboardingu. Praha: Karolinum.

Doporučená literatura

Chrástková, M. (2019). Vybrané fyzické a psychologické aspekty sportovního tréninku pro mladé běžce na lyžích a nejen je. Praha: Karolinum. Dostupné na: https://ecuni.publi.cz/?book=958-vybrane-fyzicke-a-psychologicke-aspekty-sportovniho-treninku-pro-mlade-bezce-na-lyzich-a-nejen-je

Brtník, J., & Neuman J. (1999). Zimní na sněhu i bez něj. Praha: Portál.

Chovanec, F. a kol. (1989). Dějiny lyžování. Praha: SPN.

Dvořáková, H., Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum.

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum. 

 

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (28.08.2023)

Teorie:

 1. Historie lyžování (vývoj techniky, slavné osobnosti lyžování)
 2. Organizace lyžování v ČR
 3. Anatomicko-fyziologické a biomechanické zákonitosti lyžování
 4. Pedagogicko-psychologické aspekty výuky lyžování
 5. Bezpečnost, hygiena a první pomoc (zásady pohybu nejen na lyžích v horách, Horská služba)
 6. Teorie a didaktika lyžování, organizace lyžařského výcviku
 7. Výzbroj a výstroj, lyžařská technologie – lyžařské vybavení, mazání a údržba lyží

Praxe:

 1. Technika a metodika výuky lyžování na běžeckých a sjezdových lyžích 
 2. Zdokonalování technických dovedností na běžeckých a sjezdových lyžích
 3. Hry na sněhu (na lyžích i bez lyží)
 4. Zvláštnosti výuky lyžování dětí
 5. Organizace závodů pro děti
 6. Metodické výstupy

 

 

Entry requirements - Czech
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (28.08.2023)

Kurz instruktora lyžování není určen pro začátečníky. Předpokládá se zvládnutí základních lyžařských dovedností na běžeckých i sjezdových lyžích.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (28.08.2023)

Aktivní účast na kurzu v plném rozsahu.

Úspěšné splnění testu z teorie lyžování a úspěšné splnění praktické zkoušky z lyžování:

 • Běh na lyžích: střídavý běh dvoudobý, soupažný  běh jednodobý, oboustranné bruslení dvoudobé asymetrické, oboustranné bruslení jednodobé
 • Sjíždění a zatáčení na lyžích: oblouk v pluhu, paralelní oblouk, základní carvingový oblouk, krátký smýkaný oblouk s přibrzděním

 

 

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (19.10.2023)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15109

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15110

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html