SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sports and physical activities I - OPBT4T012A
Title: Sportovní a pohybové aktivity I
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 96 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Mgr. Věra Kuhnová
Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
Is incompatible with: OPBY4P052B
Annotation -
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (07.09.2023)
The subject is aimed at acquiring basic knowledge, skills and didactic procedures in athletics, sports games, swimming and gymnastic sports (one hour per week for each sport). Athletics – getting to know and improvement training of selected movement activities and athletic disciplines, differencies of technique for children and youth (running, special running exercises, starts, shot put). Gymnastics – getting to know the theoretical foundations of basic gymnastics and training of basic skills, focusing on the introductory and preparatory parts of the lesson for different age categories (physical education terminology, exercises without equipment, with equipment and on apparatus). Swimming – getting to know the meaning of swimming and training of swimming skills and individual swimming styles according to FINA rules, including starts and turns (basic swimming skills, backstroke, breaststroke, freestyle). Sports games - learning the rules and technique of basketball (individual game activities, game combinations and basic game systems, decision-making in basketball). During teaching, physical contact may occur in accordance with the correct teaching methodology and when providing rescue and assistance.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (07.09.2023)

Cílem předmětu je získání základních vědomostí, dovedností a didaktických postupů v atletice, sportovních hrách, plaveckých a gymnastických sportech.

Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Šárka Panská, Ph.D. (08.09.2023)

Předmět je hodnocen 4 kredity, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám

Přímá výuka: 48 hodin

Samostudium a zdokonálování pohybových dovedností: 28 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr) 28 hodin

Příprava na zápočet: 16 hodin

Literature - Czech
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (07.09.2023)

Atletika:

Dostál, E., & Velebil, V. a kol. (1992). Didaktika školní atletiky. Praha: Karolinum

Prukner, V., & Machová, I. (2011). Didaktika školní atletiky. Dostupné z: http://iks.upol.cz/wp-content/uploads/2014/04/Didaktika_atletiky-Prukner.pdf 

Vindušková, J., Kaplan, A., & Metelková, T. (1998). Atletika. Edice metodických textu pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11 – 15letých žáků. Praha: Svoboda

Valter, L., & Nosek, M. (2008). Metodika nácviku atletických disciplín. CD. Ústí n/L: UJEP PedF

Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum   

Český atletický svaz. Pravidla atletiky. Dostupné z: https://www.atletika.cz/clenska-sekce/rozhodci/pravidla1/ 

Gymnastické sporty:

Appelt, K., Libra, M., & Stejskalová, I. (2004). Základy názvosloví tělesných cvičení. Praha: Palestra

Appelt, K., & Libra, M. (1994). Gymnastické názvosloví cvičení na nářadí. Praha: FTVS UK

Hájková, J., & Vejražková, D. (2005). Základní gymnastika. Praha: Karolinum

Skopová, M., & Zítko. M. (2006). Základní gymnastika. Praha: Karolinum

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum   

Plavecké sporty:

Čechovská, I., & Miler, T. (2008). Plavání. Praha: Grada

Čechovská, I., & Miler, T. (2019). Didaktika plavání. Vybrané kapitoly. Praha: Karolinum

Čechovská, I., Miler, T., & Chrudimský, J. (2017). Aktualizované poznatky z didaktiky plavání III. Didaktika plavání pro učitele TV na základních a středních školách. Praha: UK FTVS

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy.  Praha: Karolinum

Hofer, Z. a kol. (2016). Technika plaveckých způsobů. Praha: Karolinum

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Český svaz plaveckých sportů. Pravidla plavání. Dostupné z: https://www.czechswimming.cz/index.php/dokumenty/pravidla

Sportovní hry:

Táborský, F. (2004). Sportovní hry. Praha: Grada

Perič, T. (2012). Sportovní příprava dětí. Praha: Grada

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum   

Česká basketbalová federace. Pravidla basketbalu. Distupné z: https://cbf.cz.basketball/pravidla/p52

 

 

 

 

Syllabus -
Last update: Mgr. Šárka Panská, Ph.D. (08.09.2023)

Athletics:

Athletic warm-up
Running technique training, special running exercises (running alphabet),
Practice of starts - flying, falling, semi-high, low, pedaling way of running - acceleration
Practice throwing balls - the back method from the place
Practice throwing balls - the backstroke method with suno
Curriculum review, revision

Gymnastic sports:

Nomenclature of flat exercises
Introductory and preparatory part of the lesson for different age and performance categories, use of musical accompaniment in the warm-up
Ways of determining body posture, education for individually optimal body posture
Exercises without tools, exercises with tools (typed and untyped), with and on tools, exercises with musical accompaniment.
Learning movement skills from the field of basic gymnastics
Development of health-oriented fitness using the means of basic gymnastics
Gymnastics games

Swimming sports:

Familiarization with the meaning, tasks and goals of swimming in all its forms
Getting to know the basics of swimming biomechanics (theory, practice)
History of swimming, development of the technique of swimming breaststroke, backstroke, backstroke (theory, practice). Practical mastery of basic swimming skills and expanding the number of special swimming skills
Training and mastering the technique of swimming backstroke, backstroke, breast according to FINA rules, including starts and turns
Improving the technique of individual swimming methods with the use of swimming aids (fins, paddles, plates, "piskets")
Increasing swimming fitness, especially endurance and strength through training methods: interval, alternating and distance. Expanding special swimming skills and abilities

Sports games:

Ways of relaxing with the ball - dribble, two-stroke
Passing
Shooting at the basket - technique and types of shooting
Shielding
Maneuvering a player without the ball and with the ball and defending
Taking the ball
Slipping through
Game combinations in attack and defense
Game systems in offense and defense

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Šárka Panská, Ph.D. (08.09.2023)

Atletika:

 • Aktivní účast na výuce
 • Praktické požadavky - test výkonnosti a techniky v běhu na 100 m, vrh koulí.

Gymnastické sporty:

 • Aktivní účast na výuce 75 %
 • Písemný test z názvosloví cvičení prostných
 • Praktické požadavky – splnění testů úrovně silových schopností a flexibility při zachování správné techniky cvičení.

Ženy

 1. stoj spatný – vzpor stojmo - hluboký ohnutý předklon, dotyk země pěstmi
 2. dva výmyky na dosažné hrazdě za sebou 
 3. vzpor ležmo - 10 kliků ležmo
 4. výdrž ve shybu na hrazdě 30 sekund
 5. přednos ve svisu – 5 sekund

Muži

 1. stoj spatný – vzpor stojmo - hluboký ohnutý předklon, dotyk země prsty
 2. dva výmyky na doskočné hrazdě za sebou
 3. šplh na laně bez přírazu – 4 m
 4. ve vzporu na kruzích – 5 kliků
 5. přednos ve svisu – 5 sekund

Plavecké sporty:

 • Aktivní účast na výuce 80 %
 • Praktické požadavky - splnění časového limitu, správná technika provedení

50 m znak: muži - 1:05; ženy - 1:10
50 m prsa: muži - 1:00; ženy - 1:05
50 m kraul: muži - 0:50; ženy - 1:00

Sportovní hry:

 • Aktivní účast na výuce
 • Test z pravidel basketbalu
 • Dovednostní test (herní činnosti jednotlivce)
 • Hodnocení ve hře v utkání (základní herní systémy)
Learning resources - Czech
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html