SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Human Anatomy - OPBT4B011A
Title: Anatomie
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 60 / 60 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Is pre-requisite for: OPBT4T021A
Annotation -
Last update: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (10.09.2021)
The structure of the human body as a basis for the subsequent study of anatomy for physical education students. Focused mainly on skeletal, muscular apparatus, and basic overview of cardiovascular and nervous systems. Students will learn the basic structure of anatomical structures associated with movement, and especially their function - especially the construction and growth of bones, the function of muscles and muscle groups, the basics of muscle physiology.
Descriptors - Czech
Last update: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (22.09.2022)

Rozsah předmětu: 2 hodiny přednášek každé dva týdny, 2 hodiny cvičení každé dva týdny

Distanční výuka bude probíhat na platformě MS Teams (v případě nepříznivé epidemické situace).

Odkaz na třídu bude zaslán studentům na začátku semestru. 

Přednášky budou probíhat online, studenti budou mít k dispozici jejich záznam. V rámci cvičení bude studentům průběžně zadávána samostatná práce (pracovní listy), kterou budou online odevzdávat.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (05.09.2019)

Dylevský I, Druga E, Mrázková O. Funkční anatomie. Praha, Grada, 2000
Čihák R. Anatomie (1. a 3. díl). Praha: Avicenum, 1984 (1. vydání) a 2002-4 (2. upravené vydání)
Naňka O., Elišková M. Přehled anatomie (Třetí, doplněné a přepracované vydání). Praha, Galén, 2015
Silbernagl S, Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka, překlad 8. německého vydání. Praha, Grada 2016
Dauber W. Feneisův obrazový slovník anatomie. Praha: Grada 2007
Helekal I, Naňka O, Grim M. Atlas anatomie člověka 1, Praha, Grada, 2014
Dylevský I. Základy funkční anatomie člověka. Praha, ČVUT, 2013
Kopecký M. a kol. Somatologie. Olomouc, UPOL, 2012
Hudák R. a kol. Memorix anatomie, 4. vydání. Praha, Triton, 2017
Dylevský I. Kineziologie - Základy strukturální kineziologie. Praha, Triton, 2009

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (22.09.2022)

V přednáškách a cvičeních se věnujeme následujícím tématickým okruhům:   1. Pojivové tkáně se zaměřením na kost Typy kostí, osifikace, růst kostí Mechanické vlastnosti kostí Zranění kostí Spojení kostí - dotykem a kloubem Typy kloubů, obecné charakteristiky   2. Anatomické názvosloví (latinsky) Roviny, směry a pohyby Úvod do biomechaniky kloubů   3. Kostra - morfologie Lebka - anatomie a morfologie neurocrania a viscerocrania Osový skelet - anatomie a morfologie páteře a hrudníku Kostra končetin - anatomie a morfologie pletence a volné končetiny Klouby - anatomie a morfologie především loketního, rameního, kyčelního a kolenního kloubu   4. Svaly - obecná stavba a fyziologie svalové tkáně Rozdíly mezi hladkou, srdeční a kosterní svalovinou Kosterní svalovina - stavba vlákna Svalová kontrakce, aktin, myozin a další svalové proteiny Nervosvalová ploténka, neuromotorická jednotka Inervace kosterního svalu, propriorecepce, reflexní oblouk Výživa svalu, prokrvení svalu a zapojení kardiovaskulárního systému Svalová práce   5. Svaly - morfologie Sval - stavba a funkce Typy svalů, rozdíly mezi zpeřeným a vřetenovitým svalem   6. Příhlady a zástupci hlavních topologických svalových skupin Svaly hlavy Svaly krku Svaly zad Svaly hrudníku, dýchací svaly Svaly břicha Svaly pánevního dna Svaly ramenního kloubu Svaly paže Svaly předloktí a ruky Svaly kyčelního kloubu Svaly stehna Svaly bérce a nohy

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (12.09.2023)

- docházka na cvičení (min. 80 %)

- písemný zápočtový test se zaměřením na anatomické názvosloví a kosti (zápočet má jeden řádný termín a jeden termín opravný.)

- písemná zkouška se zaměřením na znalosti lidské kostry a svalového systému

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html