SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Fitness I - OPBT2T141B
Title: Fitness I
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / 25 (999)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PaedDr. Jana Hájková
Teacher(s): PaedDr. Jana Hájková
Pre-requisite : OPBT2B101A
Interchangeability : OB2320149
P//Is pre-requisite for: OPBT2T146B
Annotation -
Last update: PaedDr. Jana Hájková (24.10.2019)
Stimulations of motor abilities and skills and their development. Age related specifics, health aspects. Planning and conducting of coaching process.
Aim of the course -
Last update: PaedDr. Jana Hájková (21.08.2017)

Health, physical fitness.

Literature - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (18.11.2019)

Dostálová, I., Miklánková, L. Protahování a posilování pro zdraví. Olomouc: Hanex, 2005.

Dostálová, I. Gaul Aláčová, P. Vyšetřování svalového aparátu. Olomouc: Hanex, 2006.

Krištofič, J. Gymnastické posilování, Praha: UK FTVS, 2014.

Petr, M., Šťastný, P. Funkční silový trénink. Praha: UK FTVS, 2012.

Stackeová, D. Fitness. Metodika cvičení ve fitness centrech. Praha: Karolinum, 2004.

Stackeová, D. Fitness programy, teorie a praxe. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-541-3

Tlapák, P. Tvarování těla. Praha: ARSCI, 2003.

Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (21.08.2017)
  1. diagnostika pohybového aparátu ve fitness, celostní přístup
  2. teorie – pohybové schopnosti a jejich stimulace
  3. protahování – testy, výběr cvičení pro jednotlivé svalové partie
  4. posilovací programy – testy, výběr cvičení
  5. kruhový trénink
  6. noviny v oblasti fitness - prezentace 
Course completion requirements - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (24.10.2019)
  1. aktivní účast – 75%
  2. prezentace novinky v oblasti fitness

Studenti mají tři pokusy k zakončení předmětu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html