SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Gymnastics Course - OPBT2T130A
Title: Kurz gymnastiky
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBT4T052A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PaedDr. Jana Hájková
Pre-requisite : OPBT2T117A
Interchangeability : OB2320121
Annotation -
Last update: PaedDr. Jana Hájková (21.08.2017)
Theory of gymnastics - classification, history, gymnastic motor skills. Competitve forms of gymnastics. Women artistic gymnastic for men, men artistic gymnastic for women. News in gymnastic. Martials arts.
Aim of the course -
Last update: PaedDr. Jana Hájková (21.08.2017)

Theory and practice of gymnastics kinds. Martial arts.

Literature - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (11.11.2020)
 1. Appelt, K., Libra, M., Stejskalová, I. Základy názvosloví tělesných cvičení. Praha: Palestra, 2004.
 2. Appelt, K., Libra, M. Gymnastické názvosloví cvičení na nářadí. Praha: FTVS UK, 1994.
 3. Hrabinec, J. a kol. Tělesná výchovy na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum, 2017.
 4. Chrudimský, J., Krištofič, J., Marek, j., Vorálková, J. Gymnastika v obrazech. Praha: UK FTVS, 2012. Multimediální učební text.
 5. Chrudimský, J., Šimůnková, I., Novotná, V. a kol. Gymnastická terminologie. Praha: UK FTVS, 2013. Multimediální učební text.
 6. Hájková, J. – Vejražková, D.: Základní gymnastika. Praha, Karolinum, 2005.
 7. Hájková, J. Kapitoly z gymnastiky na 1. St. ZŠ pro denní i distanční studium. Praha, Karolinum, 2008.
 8. HÁJKOVÁ, J. Motoricko-funkční příprava v tělesné výchově. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-7603-188-3. 1. vydání, 100 s.

 9. Kos, B. Gymnastické systémy. Praha: UK, 1990.
 10. Krištofič, J. Základy biomechaniky gymnastických cvičení. Praha: ČOS., 1997.
 11. Krištofič, J. Gymnastika. Praha: Karolinum, 2003.
 12. Krištofič, J. Nářaďová gymnastika. Praha: Česká obec sokolská, 2008.
 13. Krištofič, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha, Grada 2004.
 14. Krištofič, J. Gymnastické posilování. Praha: UK FTVS, 2014
 15. Novotná, V. Panská, Š., Šimůnková, I. Rytmická gymnastika a pohybová skladba. Praha: UK FTVS, 2011. Multimediální učební text.
 16. Skopová, M., Zítko. M. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2006.
 17. Tůma, Z., Zítko, M., Libra, M. kapitoly o gymnastice. Praha: ČOS, 2004.
 18. Zítko, M. Všeobecná gymnastika. Praha: ČASPV, 2001.
Requirements to the exam - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (21.08.2017)

Zkouška obsahuje dvě otázky - jedna z oblasti teorie, druhá z oblasti techniky a metodiky gymnastických činností.

I. Teorie gymnastiky

 1. Systém gymnastiky (dělení, cíl, úkoly, gymnastické pohybové aktivity).
 2. Držení těla, technika cvičení v gymnastice, specifika nácviku gymnastických činností.
 3. Problematika průpravné části hodiny.
 4. Stimulace pohybových schopností pomocí gymnastických prostředků u dětí mladšího školního věku.
 5. Využití hudby v různých druzích gymnastiky (hudebně pohybové vztahy, výběr hudby).
 6. Motorické učení v gymnastice, vyučovací metody a postupy.
 7. Didaktické aspekty gymnastiky – organizační formy, didaktické styly a zásady.
 8. Vybavení pro gymnastiku (využití náčiní a nářadí, parametry, technika cvičení, zařazení do hodin).
 9. Zdravotně orientovaná zdatnost v gymnastice.
 10. Základní gymnastika – pojetí, úkoly, obsah, prostředky.
 11. Rytmická gymnastika - pojetí, úkoly, obsah, prostředky.
 12. Sportovní gymnastika - pojetí, úkoly, obsah, prostředky.
 13. Sportovní druhy gymnastiky – základní pravidla.
 14. Historie gymnastiky.

 

 

II. Technika a metodika gymnastických činností - komplexní analýza

a)      z hlediska techniky (zařazení cvičebního tvaru do terminologického a pohybového strukturálního systému, dynamická a kinematická charakteristika, popis techniky)

b)      z hlediska metodiky (pohybové předpoklady k nácviku, průpravná cvičení, metodický postup, záchrana a dopomoc)

Syllabus -
Last update: PaedDr. Jana Hájková (08.09.2019)
 1. history of gymnastics, theory of gymnastics
 2. Technical regulation
 3. specifics of learning in gymnastics
 4. other gymnastics sports (rhytmic gymnastics, rock and roll, aerobics, sports acrobatics, etc.)
 5. didactic aspects of gymnastics (principles, styles, forms, etc.)
 6. motor function preparation in gymnastics
 7. folk dance
 8. country dance
 9. martial arts
 10. compensation exercises in gymnastics
 11. news in modern gymnastic forms
 12. women - unparallel bars
 13. men - pommel horse
 14. women - gymnastics for men categories, men - gymnastics for women categories
 15. division of gymnastics
Course completion requirements -
Last update: Mgr. Lucie Kainová (31.10.2019)

100% attendance in the course

oral exam

Learning resources - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (08.09.2019)

https://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gymnastika/uvod.php   

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html