SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Biomechanics - OPBT2T121A
Title: Biomechanika
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Pre-requisite : OPBT2B101A
Interchangeability : OB2320112
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. (20.09.2021)
Základy biomechaniky tělesných cvičení, příklady teoretické i praktické z biomechaniky různých sportů. Vybrané biomechanické metody.
Aim of the course - Czech
Last update: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. (20.09.2021)
Seznámit posluchače se základy biomechaniky tělesných cvičení a naučit je řešit praktické příklady z tělesných cvičení.
Descriptors - Czech
Last update: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. (20.09.2021)

Předpokládá se, že student zná učivo fyziky pro SŠ, v rámci samostudia se bude věnovat prostudování doporučené literatury, především publikaci Janura: Biomechanika II, která je dostupná v elektorické podobě na webu. Předpokládaný rozsah samostudia je cca 20 hodin a příprava na každou vyučovací jednotku se předpokládá v rozsahu cca 1 hodiny.

Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. (20.09.2021)

Karas,V., Otáhal, S., Sušanka, P., Biomechanika tělesných cvičení. Praha, 1990.

Karas,V., Otáhal, S. Základy biomechaniky pohybového aparátu člověka. Praha: Karolinum, 1991.

Krištofič,J. Fyzikální aspekty sportovní techniky. Praha: Karolinum, 1996.

Janura, M. Biomechanika II. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. (20.09.2021)
Zápočtový test obsahuje vybrané příklady z biomechaniky tělesných cvičení, teoretické otázky z probírané látky a doporučené literatury (především: Janura, M. - Biomechanika II).
Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. (20.09.2021)

1. Úvod do biomechaniky, historie, základní pojmy

2. moment setrvačnosti, síly, rozklad sil, tření,

3. Úvod do kinematiky

4. přímočarý a křivočarý pohyb, pohyb po kružnici, výpočty

5. vodorovný vrh, šikmý vrh vzhůru, výpočty

6. dynamika

7. - 8. časový účinek síly, impuls síly, hybnost

9. Moment síly, Magnusův jev, rovnováha, moment setrvačnosti, 

10. Biomechanické vyšetřovací metody

11. kinematická analýza pohybu

12. dynamická analýza pohybu

13. příklady z biomechaniky tělesných cvičení

14. zápočtový test

 

 

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. (20.09.2021)

 Z

Předmět je zakončen zápočtem, předpokládá se aktivní účast na cvičeních s vypracováním protokolu z biomechanického exeprimentu. Na závěr se píše písemný test v z probírané látky a látky určené k samostudiu. Termín písemného testu bude v zápočtovém týdnu a bude vypsán také 1 náhradní termín pro ty studenty, kteří se řádně omluví z testu v zápočtovém týdnu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html