SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
First aid - OPBT2T120A
Title: První pomoc
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PaedDr. Ladislav Pokorný
Pre-requisite : OPBT2B101A, OPBT2T108A
Interchangeability : OB2320105
Annotation -
Last update: PaedDr. Ladislav Pokorný (20.05.2019)
Introduction to basic procedures and rules of first aid.
Literature - Czech
Last update: PaedDr. Ladislav Pokorný (19.02.2019)

Drábkova, J., Malá, H. Vademekum novinek neodkladné péče. Praha : Grada, 1999.

Pereš, V. Vybrané kapitoly z chirurgie, traumatologie, ortopedie a protetiky. Olomouc: Epava, 1993.

Pocta, J. Medicína neodkladných stavu a katastrof. Praha: UK, 1995.

Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Ladislav Pokorný (19.02.2019)

První pomoc - obecné zásady, KPC resuscitace, otevřená poranění - nauka o ranách, ošetření, hojení, první pomoc při velkých ztrátách krve. Tepelná poranění, přehřátí, tepelný úpal, vyčerpání z parna, sluneční úpal, vychladnutí a omrznutí. Tonutí. Zavřená poranění měkkých tkání - otřesy, pohmoždění, poranění povázek a svalů, poranění šlach, cév, nervů a kloubů, hrudníku a břicha. Zavřené a otevřené poranění kostí - zlomeniny, dětské zlomeniny. TV lékařství - vymezení předmětu, ontogeneze a pohyb, působení jednotlivých sportů na organismus, únava, obezita. Pohybová aktivita a postižení hybné soustavy. Příčiny a mechanismy sportovních úrazů. Hygiena TV procesu. Zápočtové požadavky - aktivní účast, seminární práce.

Course completion requirements - Czech
Last update: PaedDr. Ladislav Pokorný (20.05.2019)

Test praktických dovedností poskytování první pomoci

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html