SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Special education of individuals (persons) with speech disorders II. - OPBS1S126A
Title: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s ŘP II.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2 Ex [hours/week]
Capacity: 100 / 100 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Teacher(s): doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Pre-requisite : OPBS1S110A
P//Is pre-requisite for: OPBS1S136A
Z//Is interchangeable with: OKBS1S126A
Annotation -
Last update: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (30.10.2019)
The student will be acquainted with all kinds of communication disability (developmental and acquired). The following categories of communication disability will be approached: developmental dysphasia (specific language impairment), dyslalia, dysarthria, stuttering, tumultus sermonis, mutism, palatolalia, voice disorders. The concept of symptomatic speech disorders will be explained. Students will be acquainted with acquired neurogenic speech and language disorders in adulthood, namely aphasia and dysarthria. For each type of disorder gains knowledge about etiology, symptomatology, classification, a brief overview of the possibilities of diagnostic process and therapy. Case studies of children and adults with all kinds of communication disability will be presented.
Literature -
Last update: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (30.10.2019)

BOČKOVÁ, B. Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. Brno: MU, 2011- ISBN 978-80-210-5609-1.

KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1110-9.

LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-977-4.

NEUBAUER, K. a kol. Neurogenní poruchy komunikace u dospělých - diagnostika a terapie. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-159-4.

 

DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. Žďár nad Sázavou: Logopaedia clinica, 2001. ISBN 80-902536-2-8.

LOVE, R:J., WEBB, W. G. Mozek a řeč. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-807367-464-9.

MORALES, R.C. Orofaciální regulační terapie – metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-105-0.

NEUBAUER, K. a kol. Neurogenní poruchy komunikace u dospělých - diagnostika a terapie. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-159-4.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (29.10.2019)

Uvedení do problematiky patologie v oblasti primárních funkcí a sekundárních funkcích (řeči, jazyka, komunikace) ve všech věkových kategoriích  v následující struktuře: 1. Terminologie,2. Historie, 3. Výskyt, incidence, prevalence, 4. Definice, 5. Symptomatologie 6. Etiologie, patogeneze, 7. Klasifikace, 8. Uvedení do terapie a rehabilitace. Jednotlivé semináře jsou zaměřeny na prezentaci níže uvedených zadaných témat:

 

1             Uvedení do patologie, vztah normy a patologie , Porucha impresivní složky , porucha pragmatické složky, 

2             Dyslalie

3             Vývojová dyzartrie, verb. Vývoj. Dyspraxie, MFP, fonologické výv. Poruchy

4             Porucha zvukové stránky řeči , rhinophonie, palatolalie

5             OVŘ

6             Dysfázie, dětská afázie

7             Dysfluence,koktavost, brebtavost

8             Mutismus

9             Symptomatické vady MR, EPI, pervazivní, ZP, SP, ADHD,

10           Poruchy řeči v dospělosti - přetrvávající

11           Afázie získaná, demence

12           Dysartrie, dysfagie

Course completion requirements -
Last update: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (30.10.2019)

•    participation in seminars (at least 80 %, only in justified cases it is possible to agree with the teacher)

•    elaboration and presentation of a given topic in the seminar

•    written exam - at least 75 % of correct answers are required to fulfill the conditions

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html