SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Special education of individuals with hearing impairment I. - OPBS1S109A
Title: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se SP I.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1 Ex [hours/week]
Capacity: 107 / 109 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
PhDr. Eva Mrkosová, CSc.
Pre-requisite : OPBS1S101A
P//Is pre-requisite for: OPBS1S150B, OPBS1S125A, OPBS1S149B
Z//Is interchangeable with: OKBS1S109A
Annotation -
Last update: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (29.05.2019)
The subject is focused on the issue of an individual with hearing impairment. It draws attention to the myths and prejudices on the part of the intact majority and on the side of the people with disability, brings a view of deaf people from a medical point of view and from a socio-cultural perspective. It brings information from the anatomy and physiology of the auditory system. It explains the types and degrees of hearing defects, occurrence and etiology of defects. It provides orientation in diagnostic methods and compensatory aids focusing on modern technologies. It introduces various communication approaches in the term of history and present
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. (31.01.2018)

Cílem předmětu je poskytnout studentům souhrnný vhled do oblasti speciální pedagogiky zaměřené na člověka se sluchovým postižením.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. (31.01.2018)

BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Logopedie & surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2.

HÁDKOVÁ, K. Člověk se sluchovým postižením. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2015. ISBN 978-80-7290-619-2.
HÁDKOVÁ, K. Vzdělávání žáků a studentů s kochleárním implantátem. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2012. ISBN 978-80-7290-618-5.
HORÁKOVÁ, R. Surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2011. ISBN 978-80-7315-225-3.
HORÁKOVÁ, R. Sluchové postižení – úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012. ISBN 987-80-262-0084-0.
LEJSKA, M. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-038-7.

PECHOVÁ, M. Atlas anatomie. Praha: Svojtka & Vašut, 1996. ISBN 80-7180-092-9.
POTMĚŠIL, M. a kolektiv Diagnostické domény pro žáky se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3053-9.
POTMĚŠIL, M. Čtení k surdopedii. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-7067-190-4.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. (02.02.2018)

Zkouška formou písemného testu. Povinná literatura ke zkoušce:

HÁDKOVÁ, K. Člověk se sluchovým postižením. Praha: 2016, 302 s. ISBN 978-80-7290-619-2.

Ke zkoušce přinést portfólio sestavené na základě návštěv a analýz poskytovaných v základních školách pro sluchově postižené.

Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (30.01.2018)

Propedeutika surdopedie. Pojem a vymezení předmětu surdopedie, postavení surdopedie v soustavě věd, metody a cíl surdopedie, společenský význam surdopedie. Patologie sluchového analyzátoru. Význam sluchu a sluchového pozadí. Výskyt a příčiny sluchových vad. Patologie sluchové funkce v oblasti periferní a centrální. Klasifikace sluchových vad, mezinárodní klasifikace podle WHO. Symptomatologie sluchových vad (hluchota, ohluchlost, nedoslýchavost), terminologie. Diagnóza a diferenciální diagnóza sluchových vad. Pedagogická diagnostika sluchového postižení. Vyšetřování sluchu u dětí a dospělých. Sluchová zkouška u dítěte: novorozenecký screening sluchových vad, reflexní zkoušky, dětská audiometrie tónová, dětská audiometrie slovní, objektivní metody audiometrie. Klasické sluchové zkoušky: orientační sluchová zkouška mluvenou řečí a šepotem, ladičkové zkoušky - Weberův pokus, Rinného pokus, Schwabachův pokus, audiometrie čistými tóny, slovní audiometrie, objektivní metody vyšetřování sluchu - ERA, BERA, CERA, AABR, SEP, tympanometrie. Objektivní a subjektivní vyšetřování sluchu. Kompenzační pomůcky, sluchadla, FM systémy, indukční smyčky, kochleární implantáty. Pomůcky usnadňující běžný život sluchově postiženým. Logopedické pomůcky. Počítačové programy. Důsledky sluchových vad. Prevence sluchových vad.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html