SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Russian Literature of the 20th Century I - OPBR2R118A
Title: Ruská literatura 20. stol. I
Guaranteed by: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (50)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Russian
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PaedDr. Antonín Hlaváček
Pre-requisite : OPBR2R114A
K//Is co-requisite for: OPBR2R133B
P//Is pre-requisite for: OPBR2R121A
Annotation -
Last update: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (23.04.2017)
The aim of this course is to familiarize students with the main developmental tendencies in the Russian literature of the 20th century as a part of the history of the Russian society, its thinking and culture in general (including the emigrant artistic production). It deals with all these topics in comparison with the European and Czech environment. Its aim is to contribute to the development of the range of general cultural knowledge of the students, to enrich and cultivate their intellectual needs, to deepen the skills of orientation and independent evaluation on the basis of the gained knowledge.
Aim of the course - Czech
Last update: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (23.04.2017)

Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními vývojovými tendencemi ruské literatury 20. století jako součásti dějin ruské společnosti, jejího myšlení a kultury vůbec (včetně umělecké produkce emigrantské) a v porovnání a sepětí s vývojem celoevropským a českým (s diferencovaným těžištěm podle aprobačních kombinací). Prostřednictvím konkrétní práce s uměleckým textem seznámit studenty s možnostmi využívání krásné literatury při výuce cizího jazyka,přispět k rozšíření celkového kulturního rozhledu studentů, k obohacení a kultivaci jejich intelektuálních potřeb, k prohloubení schopnosti orientace a nezávislého hodnocení na podkladě nabytých vědomostí.

Literature - Czech
Last update: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (23.04.2017)

Základní studijní literatura

HRALA, M. Ruská moderní literatura 1890-2000. Praha : Karolinum, 2007. ISBN 9788024612010

AKIMOV, B. Poezija serebrjanogo veka. Moskva : EKSMO, 2010. ISBN 978-5-699-21313-9.

KASACK, W. Slovník ruské literatury XX. století. Praha : Votobia, 2000. ISBN 80-7220-084-4.

POSPÍŠIL, I. a kol. Panorama ruské liteartury. Boskovice : Albert, 1995. ISBN 80-85834-04-9.

KŠICOVÁ, D. Od moderny k avantgardě. Brno : Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4271-1.

MATHAUSER, Z. Báseň na dosah Eidosu. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2005. ISBN 80-7308-091-5.

NIKOLJUKIN, A.N. Litěraturnaja enciklopedija těrminov i ponjatij. Moskva : Intelvak, 2001.ISBN 5-93264-026-X .

MICHAJLOV, O.N. Literatura russkogo zarubežˇja. Moskva : Prosveščenije, 2001. ISBN 5-09-010073-X.

ZADRAŽILOVÁ, M. Ruská literatura přelomu 19. a 20. století. Praha : Univerzita Karlova, 1995. ISBN 80-7184-009-2.

 

Doporučená studijní literatura

HLAVÁČEK, A., ŽÁK, J. Výběr textů z ruské literatury XX. století. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7185-009-2.

KARSALOVA, J.V., LEDENEV, A.V., ŠAPOVALOVA, J.M. „Serebrjanyj vek“ russkoj poezii. Moskva: Novaja škola, 1996. ISBN 5-7301-0278-X.

HRALA, M. Ruská moderní literatura 1890-2000. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 9788024612010.

Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (30.04.2017)
 1. Ruská literatura přelomu 19. a 20. století, „Stříbrný věk“ ruské literatury.

 2. Ruský symbolismus, ruská moderna, dekadence.

 3. Neoklasicistní linie v ruské literatuře, akméismus.

 4. Pokračující linie ruského realismu.

 5. Experimentální ruská literatura, futurismus, postfuturismus.

 6. Ruská literární emigrace, její I. Vlna.

 7. Pražští ruští spisovatelé.

 8. Občanská válka v ruské literatuře.

 9. Humor a satira v ruské literatuře 10. – 30. let 20. století.

 10. Ruské drama 1. poloviny 20. století.

 11. Antiutopie v ruské literatuře 20. století.

 12. Tzv. sovětská literatura, literatura v duchu socialistického realismu.

Course completion requirements - Czech
Last update: PaedDr. Antonín Hlaváček (02.02.2019)

Aktivní účast na seminářích, průběžné plnění úkolů, zpracování 1 tématu, jeho prezentace v ruském jazyce na semináři a odevzdání v písemné formě (1 strana A4 - informace o autorovi, 5 stran A4 - rozbor díla + bibliografie).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html